פרופסור

מבחנים ב ממכללת ספיר בפקולטה למינהל , החוג למשאבי אנוש

משאבי אנוש - תחרות אסטרטגית בין מעטים -
משאבי אנוש - חקר ביצועים -
משאבי אנוש - קבלת החלטות -
משאבי אנוש - מבוא לאנתרופולוגיה -
משאבי אנוש - יסודות הכלכלה ב -
משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית -
משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית -
משאבי אנוש - סטטיסטיקה הסקית -
משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית -
משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית -
משאבי אנוש - מבוא לאנתרופולוגיה -
משאבי אנוש - סקרים ושיטות לינאריות -
משאבי אנוש - סטטיסטיקה הסקית -
משאבי אנוש - תחרות אסטרטגית בין מעטים -
משאבי אנוש - מבוא לתורת קבלת החלטות -
משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית -
משאבי אנוש - כלכלה ציבורית -
משאבי אנוש - מבוא לקבלת החלטות -
משאבי אנוש - סקרים ושיטות ליניאריות -
משאבי אנוש - כלכלה ציבורית -
משאבי אנוש - השינוי הטכנוקרטי בחברה ובארגונים -
משאבי אנוש - מבנים חברתיים השוואתיים -
משאבי אנוש - ניהול הייצור -
משאבי אנוש - סטטסיטיקה היסקית -
משאבי אנוש - סטטיסטיקה היסקית -
משאבי אנוש - דיני עבודה -
משאבי אנוש - יסודות הכלכלה ב' -
משאבי אנוש - מבנה כלכלי-תעשייתי של ישראל -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.