פרופסור

מבחנים בהנדסת תעשייה וניהול ממכללת ספיר בפקולטה לניהול תעשייתי, החוג לניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה,

ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - מבוא למתמטיקה - תשסז 2007 א
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - גישות חיזוי וזימון - משה צופי תשסז 2006 א
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - קלקולוס 2 -
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - מבוא להנדסת חשמל -
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - מבוא לכלכלה ללא כלכלנים -
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - בקרה ורכיבים מתמירים -
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - קונסטרוקציות בטון -
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - חקר ביצועים - מבחן בחקר ביצועים 1
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - יסודות החשבונאות -
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - פיסיקה כללית 2 -
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה -
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - ניהול פרוייקטים -
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - מיקום ומערך מפעלים -
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - קלקולוס 2 -
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - מבוא למתמטיקה -
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - ניהול פרוייקטים -
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - רגרסיה, ניתוח שונויות ותכנון ניסויים -
ניהול ובקרה תעשייתית, שווק טכנולוגי ,לוגיסטיקה מערכות תוכנה, - אלגברה ליניארית -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.