פרופסור

מבחנים בעבודה סוציאלית ממכללת ספיר בפקולטה לעבודה סוציאלית, החוג לחוק ורווחה

חוק ורווחה - חיים בשוליים -המקרה של חסרי הבית - שמוליק שיינטוב תשסז 2007 א
חוק ורווחה - מבנים חברתיים השוואתיים - דר דניאלה מלאך תשסז 2007 א
חוק ורווחה - אלימות במשפחה - דר יצחק לבדר תשסז 2007
חוק ורווחה - יסודות הסטטיסטיקה -
חוק ורווחה - משטרה ושיטור -
חוק ורווחה - יסודות הסטטיסטיקה א -
חוק ורווחה - יסודות הסטטיסטיקה א -
חוק ורווחה - עבודה סוציאלית עם היחיד וסביבתו -
חוק ורווחה - עבודה סוציאלית מעצימה עם משפחות -
חוק ורווחה - עבודה סוציאלית מעצימה עם משפחות -
חוק ורווחה - יסודות הסטטיסטיקה א -
חוק ורווחה - עבודה סוציאלית מעצימה עם משפחות -
חוק ורווחה - קהילות תרבותיות בישראל -
חוק ורווחה - חיים בשוליים -המקרה של חסרי הבית -
חוק ורווחה - קהילות תרבותיות בישראל -
חוק ורווחה - עבודה סוציאלית עם היחיד וסביבתו -
חוק ורווחה - עבודה סוציאלית עם היחיד וסביבתו -
חוק ורווחה - חיים בשוליים -המקרה של חסרי הבית -
חוק ורווחה - עבודה סוציאלית מעצימה עם משפחות -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.