פרופסור

מבחנים ביהדות ממכללת אורנים בפקולטה למדעי החברה והרוח, החוג להיסטוריה של עם ישראל

היסטוריה של עם ישראל - תע”י מן האבות ועד הקמת המלוכה - דר צ בן ברק תשמח 1987
היסטוריה של עם ישראל - תולדות עם ישראל: מארכילאוס ועד המרד הגדול - דר ג’ק פסטור תשנז 1997 ב
היסטוריה של עם ישראל - תולדות עם ישראל בתקופת האבות - דר צפרירה בן ברק תשנג 1993 א
היסטוריה של עם ישראל - קוי יסוד בתולדות ישראל בעת החדשה - תשנו 1996 ב
היסטוריה של עם ישראל - יחסי יהודים ערבים - 1
היסטוריה של עם ישראל - מבוא לתולדות עם ישראל בימי הביניים - אליק אייזקס 1996 א
היסטוריה של עם ישראל - המנטד הבריטי בא”י 1917-1939 - דר מנחם שלח 1
היסטוריה של עם ישראל - תולדות עם ישראל מתקופת האבות ועד כינון המלוכה - דר צפרירה בן ברק 1 א
היסטוריה של עם ישראל - מקורות לתולדות עם ישראל בימי בית שני - דר ג’ק פסטור תשנב 1992
היסטוריה של עם ישראל - ישראל והמזרח הקדום בראי המקורות - דר צפרירה בן ברק תשנד 1994 א
היסטוריה של עם ישראל - תולדות עם ישראל משיבת ציון ועד הרפורמה ההולניסטית - דר ג’ק פסטור תשנז 1997 א
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.