פרופסור

מבחנים בהיסטוריה ממכללת אורנים בפקולטה למדעי החברה והרוח, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון

היסטוריה של המזרח התיכון - סעודיה בעת החדשה - דר יוסף נבו תשנז 1997
היסטוריה של המזרח התיכון - סוגיות בהיסטוריה של הערבים הפלסטינים - דר מיכאל אפל 1
היסטוריה של המזרח התיכון - מדיניות ערב ושאלת א”י - דר מיכאל אפל תשנז 1997
היסטוריה של המזרח התיכון - סעודיה בעת החדשה - דר יוסף נבו תשנז 1997 ב
היסטוריה של המזרח התיכון - סעודיה בעת החדשה - דר יוסף נבו תשנז 1997 ב
היסטוריה של המזרח התיכון - מבוא למזרח התיכון - דר מחמוד יזבק תשנז 1997
היסטוריה של המזרח התיכון - מבוא למזרח התיכון - דר מחמוד יזבק תשנה 1995
היסטוריה של המזרח התיכון - כלכלת המזרח התיכון בעת החדשה - דר און וננקלר תשנה 1995 ב
היסטוריה של המזרח התיכון - כלכלת המזרח התיכון בעת החדשה - דר און וננקלר תשנז 1997 ב
היסטוריה של המזרח התיכון - כלכלת המזרח התיכון בעת החדשה - דר און וננקלר תשנז 1997 ב
היסטוריה של המזרח התיכון - האיפריה העותמנית ומוסדותיה - דר אבו מנה תשנז 1997 ב
היסטוריה של המזרח התיכון - האיפריה העותמנית ומוסדותיה - דר אבו מנה תשנז 1997 ב
היסטוריה של המזרח התיכון - פרו סמנריון מצרים - דר אורי מ קופפרישמידט תשנח 1998 ב
היסטוריה של המזרח התיכון - כלכלת המזרח התיכון בעת החדשה - דר און וננקלר 1998
היסטוריה של המזרח התיכון - מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה - דר מיכאל אפל תשנו 1996
היסטוריה של המזרח התיכון - מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה - דר מיכאל אפל תשנו 1996
היסטוריה של המזרח התיכון - מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה - דר מיכאל אפל תשנז 1997
היסטוריה של המזרח התיכון - זרמים אינטנקטואליים במזרח התיכון - דר מוחנד יובק תשנט 1999 ב
היסטוריה של המזרח התיכון - מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה - תשנח 1998 ב
היסטוריה של המזרח התיכון - מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה - דר מיכאל אפל תשנז 1997 יוני
היסטוריה של המזרח התיכון - מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה - דר מיכאל אפל תשנז 1997
היסטוריה של המזרח התיכון - מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה - דר מיכאל אפל תשנז 1997
היסטוריה של המזרח התיכון - מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה - דר מיכאל אפל תשנו 1996 א
היסטוריה של המזרח התיכון - מבוא לתולדות המזרח התיכון - דר קייס פיר 1
היסטוריה של המזרח התיכון - המדינה המוסלמית בימי הביניים - דר עמליה לבנוני תשנה 1995 א
היסטוריה של המזרח התיכון - מבוא להיסטוריה מוסלמית קדומה - דר אבנר גלעד תשנו 1996
היסטוריה של המזרח התיכון - המדינה המוסלמית בימי הביניים - דר עמליה לבנוני 1
היסטוריה של המזרח התיכון - סוריה המודרנית - דר און וינקלר 1
היסטוריה של המזרח התיכון - מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה - דר מיכאל אפל תשנו 1996 ב
היסטוריה של המזרח התיכון - מדינה מוסלמית - דר עמליה לבנוני תשנה 1995 ב
היסטוריה של המזרח התיכון - מדינה מוסלמית - דר עמליה לבנוני תשנה 1995 א
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.