פרופסור

מבחנים בהיסטוריה ממכללת אורנים בפקולטה למדעי החברה והרוח, החוג להיסטוריה כללית

היסטוריה כללית - הרפורמה הגרקלית - עמירם אזוב תשנא 1991 ב
היסטוריה כללית - היסטוריה של נשים במערב - דר שרון הלוי תשנט 1999 א
היסטוריה כללית - תמורות חברתיות באירופה של שלהי ימי הביניים - יוסי ציגלר 1
היסטוריה כללית - פרקים נבחרים בהיסטוריה של גרמניה מלותר לביסמרק - דר פניה עוזי זילצברגר תשנו 1996 א
היסטוריה כללית - התהוותה של המונורכיה הפיאודלית בצרפת - דר ז הורוביץ תשמט 1989
היסטוריה כללית - יוליוס קיסר ושקיעת הרפובליקה הרומית - דר עמירם אזוב תשנד 1994 ב
היסטוריה כללית - בעת העתיקה - 1
היסטוריה כללית - ממאריוס עד קיסר - עמירם אזוב תשנג 1993 א
היסטוריה כללית - המשטר הרומי - עמירם אזוב 1 א
היסטוריה כללית - תע”י מגזירות אנטיוכוס ועד נפילת הממלכה החשמונאית - דר ג’ק פסטור תשנז 1997
היסטוריה כללית - הקיסרות הגרמנית: חוקה, חברה ותרבות 1871-1918 - דר גלעד מרגלית תשנח 1998 ב
היסטוריה כללית - התפוררות העוצמה האירופה 1941-1929 - קוחלוש אמנון 1
היסטוריה כללית - מחזנות ופאודליזם בארה”ב במחצית הראשונה של המאה ה-19 - אילנה פרנק 1989 ב
היסטוריה כללית - מבוא לעת החדשה -לאומיות ותהליכי מודרניזציה - 1
היסטוריה כללית - היסטוריה כללית - דר אבנר כהן תשנב 1992 ב
היסטוריה כללית - תע”י בימי הבית השני מהכיבוש הרומי ועד מות הורדוס - דר ז’ק פסטור תשנז 1997 א
היסטוריה כללית - המשטר הרומי - עמירם אזוב תשנז 1997 א
היסטוריה כללית - המשטר הרומי - דר עמירם אזוב תשנו 1996 א
היסטוריה כללית - עראק המודרנית - דר מיכאל אפל תשנט 1999 א
היסטוריה כללית - עראק המודרנית - דר מיכאל אפל תשנט 1999 א
היסטוריה כללית - עידן התגליות - דר עמוס מגד תשנז 1997 א
היסטוריה כללית - כנסיה ומדינה בימי הביניים הקודמים - דר ז הורוביץ 1990
היסטוריה כללית - הפרינקיפאט של אוגוסטוס - דר עמירם אזוב תשנז 1997 א
היסטוריה כללית - תע”י בימי הבית השני מימי פומפיוס ועד מות הורדוס - תשנט 1999 א
היסטוריה כללית - תרבות, חברה וכלכלה בספרד ובצרפת של העת החדשה המוקדמת - דר עמוס מגד תשנח 1998 א
היסטוריה כללית - מובחנות חברתית באירופה של העת החדשה המוקדמת - דר עמוס מגד תשנז 1997 ב
היסטוריה כללית - משטר ופוליטיקה ברפובליקה הרומית במאה השניה - דר עמירם אזוב 1
היסטוריה כללית - ישראל בעולם המפותח ובעולם המפתח - 1
היסטוריה כללית - למה רומא -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.