פרופסור

מבחנים בהנדסת תעשייה וניהול ממכללת ספיר בפקולטה לניהול תעשייתי, החוג לניהול תעשייתי

ניהול תעשייתי - ניהול פרוייקטים - דר לורה ורשבסקי- לבנה תשסז 2007 א
ניהול תעשייתי - ניהול פרוייקטים - דר לורה ורשבסקי- לבנה תשסז 2007 א
ניהול תעשייתי - מבוא לרגולוציה וולדיציה בתעשיה הביוטכנולוגית והפרמבטית - אלי סלמון תשסז 2007 א
ניהול תעשייתי - ניהול הייצור והתפעול - ציון אביבי תשסז 2007 א
ניהול תעשייתי - קלקולוס 2 - מר מארק שכטר תשסז 2007 א
ניהול תעשייתי - בקרת איכות סטטיסטיות וניהול איכות כוללת - יאמנטה בנסון תשסז 2007 א
ניהול תעשייתי - אלגברה לינארית - מקסים ברשדסקי תשסז 2007 א
ניהול תעשייתי - מודלים של מלאי - משה צופי תשסז 2007 א
ניהול תעשייתי - אלגברה לינארית - מקסים ברשדסקי תשסו 2006 א
ניהול תעשייתי - קלקולוס 1 - דר יוסי סעדון; דר זלצמן טניה תשסו 2006 א
ניהול תעשייתי - פסיכולוגיה והתנהגות ארגונית - תשסז 2007 חורף
ניהול תעשייתי - קלקולוס 2 - דר טניה זלצמן; מר מארק שכטר תשסו 2006 ב
ניהול תעשייתי - מערכות מידע ארגונית ERP - ציון אביבי תשסז 2007 א
ניהול תעשייתי - פיסיקה כללית 2 - דר גרגורי רודין תשסז 2007 א
ניהול תעשייתי - חקר ביצועים - ציון אביבי משה צופי תשסז 2007 א
ניהול תעשייתי - קלקולוס 1 - דר זלצמן טניה פרופ לויצקי סמיין תשסז 2007 א
ניהול תעשייתי - אלגברה לינארית - מקסים ברשדסקי תשסז 2007 א
ניהול תעשייתי - מבוא לקבלת החלטות - ציון אביבי תשסז 2007 א
ניהול תעשייתי - מבוא לפיסיקה - דר גרגורי רודין תשסז 2007 א
ניהול תעשייתי - מודלים של מלאי -
ניהול תעשייתי - מבוא לכלכלה ללא כלכלנים -
ניהול תעשייתי - סטטיסטיקה הסקית -
ניהול תעשייתי - מבוא לכלכלה ללא כלכלנים -
ניהול תעשייתי - פיתוח הסקי -
ניהול תעשייתי - חקר ביצועים - חקר ביצועים
ניהול תעשייתי - סטטיסטיקה הסקית - מבחן בסטטיסטיקה הסקית
ניהול תעשייתי - זימון וסיבוכיות חישוב -
ניהול תעשייתי - זימון וסיבוכיות חישוב -
ניהול תעשייתי - מודלים של מלאי -
ניהול תעשייתי - מבוא להסתברות -
ניהול תעשייתי - מודלים של מלאי -
ניהול תעשייתי - חקר ביצועים 1 -
ניהול תעשייתי - מבוא לכלכלה ללא כלכלנים -
ניהול תעשייתי - מודלים של מלאי -
ניהול תעשייתי - קבלת החלטות נורמטיביות -
ניהול תעשייתי - מודלים של מלאי -
ניהול תעשייתי - תהליכי ייצור -
ניהול תעשייתי - חקר ביצועים 1 -
ניהול תעשייתי - קלקולוס 1 -
ניהול תעשייתי - קלקולוס 1 -
ניהול תעשייתי - אמידה ומבחני השערות -
ניהול תעשייתי - ארגונומיה -
ניהול תעשייתי - מבוא להסתברות -
ניהול תעשייתי - חקר ביצועים 2 -
ניהול תעשייתי - ארגונומיה -
ניהול תעשייתי - מבוא להסתברות -
ניהול תעשייתי - זימון וסיבוכיות חישוב -
ניהול תעשייתי - יסודות המימון -
ניהול תעשייתי - מודלים של מלאי -
ניהול תעשייתי - זימון וסיבוכיות חישוב -
ניהול תעשייתי - סטטיסטיקה ב' -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.