פרופסור

מבחנים בהנדסת תעשייה וניהול ממכללת שנקר בפקולטה להנדסה, החוג לתעשיה וניהול

תעשיה וניהול - יסודות השיווק - אריאל שושן תשסו 2006 א
תעשיה וניהול - יסודות השיווק - אריאל שושן תשסה 2005
תעשיה וניהול - פיתוח מוצרים - דר יחזקאל כסיף תשסו 2006 ב
תעשיה וניהול - פיתוח מוצרים - דר יחזקאל כסיף תשסה 2005 ב
תעשיה וניהול - פיתוח מוצרים - דר יחזקאל כסיף תשסה 2005 ב
תעשיה וניהול - פיתוח מוצרים - דר יחזקאל כסיף 0
תעשיה וניהול - ניהול מערכות מידע - דר שרגא אפרת תשסג 2003 א
תעשיה וניהול - ניהול מערכות מידע - דר שרגא אפרת תשסג 2003 א
תעשיה וניהול - ניהול מערכות מידע - דר שרגא אפרת תשסג 2003 ב
תעשיה וניהול - ניהול מערכות מידע - דר שרגא אפרת תשס 2000 א
תעשיה וניהול - אסטרטגיה שיווקית - דר יחזקאל כסיף תשסו 2006 ב
תעשיה וניהול - אסטרטגיה שיווקית - דר יחזקאל כסיף תשסה 2005 ב
תעשיה וניהול - אסטרטגיה שיווקית - דר יחזקאל כסיף תשסה 2005 ב
תעשיה וניהול - אסטרטגיה שיווקית - דר יחזקאל כסיף תשסג 2003 ב
תעשיה וניהול - אסטרטגיה שיווקית - דר יחזקאל כסיף 1
תעשיה וניהול - אסטרטגיה שיווקית - דר יחזקאל כסיף 1
תעשיה וניהול - פיתוח מוצרים - דר יחזקאל כסיף תשסא 2001 ב
תעשיה וניהול - ניהול משאבי אנוש - דר אליעזר רוזנטל תשסה 2005 ב
תעשיה וניהול - ניהול משאבי אנוש - דר אליעזר רוזנטל תשסה 2005 ב
תעשיה וניהול - ניהול הייצור - משה דב תשס 2000 ב
תעשיה וניהול - הנדסת סיבים - פרופ הרצל בר תשסג 2003 א
תעשיה וניהול - ניהול משאבי אנוש - דר אליעזר רוזנטל תשסג 2003 א
תעשיה וניהול - ניהול משאבי אנוש - דר אליעזר רוזנטל תשסב 2002 א
תעשיה וניהול - ניהול משאבי אנוש - דר אליעזר רוזנטל תשסא 2001 ב
תעשיה וניהול - ניהול משאבי אנוש - דר אליעזר רוזנטל תשסא 2001 ב
תעשיה וניהול - ניהול משאבי אנוש - דר אליעזר רוזנטל תשסא 2001 א
תעשיה וניהול - ניהול משאבי אנוש - דר אליעזר רוזנטל תשס 2000 ב
תעשיה וניהול - ניהול משאבי אנוש - דר אליעזר רוזנטל תשס 2000 ב
תעשיה וניהול - ניהול משאבי אנוש - דר אליעזר רוזנטל תשנז 1997 א
תעשיה וניהול - ניהול משאבי אנוש - דר אליעזר רוזנטל תשנז 1997 א
תעשיה וניהול - סביבת ייצור ממוחשבת - דר בלה קיט תשסה 2005 ב
תעשיה וניהול - חקר הביצועים - דר חנה קלבנר תשסג 2003 א
תעשיה וניהול - חקר הביצועים - דר חנה קלבנר תשסג 2003 א
תעשיה וניהול - חקר הביצועים - דר חנה קלבנר תשסב 2002 א
תעשיה וניהול - חקר הביצועים - דר חנה קלבנר תשסא 2001 א
תעשיה וניהול - חקר הביצועים - דר חנה קלבנר תשסא 2001 א
תעשיה וניהול - יסודות החשבונאות - רוח אמיר שטיין ורוח גיל שליו תשסו 2006 ב
תעשיה וניהול - יסודות החשבונאות - רוח אמיר שטיין ורוח גיל שליו תשסה 2005 א
תעשיה וניהול - יסודות החשבונאות - רוח אמיר שטיין ורוח גיל שליו תשסג 2003 א
תעשיה וניהול - יסודות החשבונאות - רוח אמיר שטיין ורוח גיל שליו תשסד 2004 א
תעשיה וניהול - יסודות החשבונאות - רוח אמיר שטיין ורוח גיל שליו תשסג 2003 א
תעשיה וניהול - יסודות החשבונאות - רוח אמיר שטיין ורוח גיל שליו תשסב 2002 א
תעשיה וניהול - יסודות החשבונאות - רוח אמיר שטיין ורוח גיל שליו תשסב 2002 ב
תעשיה וניהול - יסודות החשבונאות - רוח אמיר שטיין ורוח גיל שליו תשסד 2004 א
תעשיה וניהול - יסודות החשבונאות - רוח אמיר שטיין ורוח גיל שליו תשסב 2002 א
תעשיה וניהול - יסודות החשבונאות - רוח אמיר שטיין ורוח גיל שליו תשסד 2004 א
תעשיה וניהול - חקר הביצועים - דר בן עמי זוזליה תשנז 1997 א
תעשיה וניהול - חקר הביצועים - דר בן עמי זוזליה תשנד 1994 א
תעשיה וניהול - הנדסת תעשייה מודרנית - דר בלה קיט תשסה 2005 א
תעשיה וניהול - אתיקה עסקית - ירון ברדה תשסה 2005 א
תעשיה וניהול - אתיקה עסקית - ירון ברדה תשסה 2005
תעשיה וניהול - תהליכי ייצור של מוליכים למחצה - דר איתן שאולי תשסא 2001 ב
תעשיה וניהול - תהליכי ייצור של מוליכים למחצה - דר איתן שאולי תשס 2000 ב
תעשיה וניהול - מערכות תומכות מפעלים - לוי שמעיה תשסה 2005 א
תעשיה וניהול - מערכות תומכות מפעלים - לוי שמעיה תשסה 2005 א
תעשיה וניהול - שיווק בינלאומי - דר יחזקאל כסיף תשסו 2006 א
תעשיה וניהול - שיווק בינלאומי - דר יחזקאל כסיף תשסו 2006 א
תעשיה וניהול - שיווק בינלאומי - דר יחזקאל כסיף תשסה 2005 א
תעשיה וניהול - שיווק בינלאומי - דר יחזקאל כסיף תשסד 2004 א
תעשיה וניהול - שיווק בינלאומי - דר יחזקאל כסיף תשסג 2003
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.