פרופסור

מבחנים בעיצוב ממכללת שנקר בפקולטה לעיצוב, החוג לטקסטיל

טקסטיל - צביעה ואשפרה - נתן פרידמן תשסג 2003
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשסב 2002 ב
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשסא 2001 ב
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשס 2000 א
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשס 2000 ב
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשס 2000 ב
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשס 2000 א
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשס 2000 א
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשנט 1998 חורף
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשנט 1998 ב
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשנט 1998 מסכם
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשנט 1998
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשנט 1998
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשנח 1998 ב
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשנז 1997 א
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשנז 1997 א
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשהז 1997 ב
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשנז 1997 א
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשנז 1997 ב
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשנג 1993 א
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשנג 1993 א
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשנג 1993
טקסטיל - מבוא לסריגה - דר אייל שפר תשסב 1992
טקסטיל - חוטים מקורזלים - לוי שמעיה תשסה 2005 א
טקסטיל - חוטים מקורזלים - לוי שמעיה תשסג 2003 א
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.