פרופסור

מבחנים בחינוך ממכללת אשקלון בפקולטה לחינוך, החוג לחינוך דתי

חינוך דתי - עקרונות ודרכים - 1 ב
חינוך דתי - שיקולי דעת בהוראה - אתי אורנן תשס”א 2001 א
חינוך דתי - תיאוריה ומעשה בשילוב מחשבים בהוראה - ד”ר יהושע אידר תשנ”ח 1998
חינוך דתי - תיאוריה ומעשה בשילוב מחשבים בהוראה - ד”ר יהושע אידר תשנ”ט 1999 ב
חינוך דתי - זרמים ומגמות במערכת החינוך - מתתיהו דגן תשס”ב 2002 א
חינוך דתי - פרקים בספרות החינוך היהודית - דר מתתיהו דגן תשסג 2003 ב
חינוך דתי - פרקים בספרות החינוך היהודית - דר דגן מתתיהו תשסד 2004 ב
חינוך דתי - פרקים בספרות החינוך היהודית - דר דגן מתתיהו תשסד 2004 ב
חינוך דתי - מבוא לתורת החינוך וההוראה - אורנן אתי תשסא 2001 ב
חינוך דתי - מבוא לתורת החינוך וההוראה - אורנן אתי תשסא 2001 ב
חינוך דתי - מבוא לתורת החינוך וההוראה - אורנן אתי תשסא 2001 א
חינוך דתי - התמודדות המנהל עם אוכלוסיות תת מסוגות - מתתיהו דגן תשס”ב 2002 א
חינוך דתי - התמודדות המנהל עם אוכלוסיות תת מסוגות - מתתיהו דגן תשס”ב 2002
חינוך דתי - התמודדות המנהל עם אוכלוסיות תת מסוגות - מתתיהו דגן תשס”ב 2002
חינוך דתי - שיקולי דעת בהוראה - אתי אורנן תשסא 2001 א
חינוך דתי - שיקולי דעת בהוראה - אתי אורנן תשסא 2001 ב
חינוך דתי - התמודדות המחנכים עם אוכלוסיות תת משיגות - מתתיהו דגן תשס”ג 2003
חינוך דתי - אתגרים מודרניים בחינוך יהודי - דר דגן מתתיהו תשסד 2004 א
חינוך דתי - אתגרים מודרניים בחינוך יהודי - דר דגן מתתיהו תשסד 2004 א
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.