פרופסור

מבחנים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ממכללת ספיר בפקולטה להנדסה , החוג להנדסת אלקטרוניקה

הנדסת אלקטרוניקה - אלקטרוניקה תקבילית - 1
הנדסת אלקטרוניקה - מבוא לתקשורת - זפרני איציק תשנ”ט 1998
הנדסת אלקטרוניקה - אלקטרוניקה של מערכות הספק - תשס”ד 2004 א
הנדסת אלקטרוניקה - אלקטרוניקה תקבילית - שי טובול תשס”ו 2006 א
הנדסת אלקטרוניקה - רשתות תקשורת מחשבים - דר אלי לוי תשסו 2006 ב
הנדסת אלקטרוניקה - אלקטרוניקה תקבילית - תשסג 2003 ב
הנדסת אלקטרוניקה - רשתות תקשורת מחשבים - דר אלי לוי תשסב 2002 א
הנדסת אלקטרוניקה - אלקטרוניקה ספרתית - תשסו 2006 ב
הנדסת אלקטרוניקה - אלקטרו אופטיקה - תשס”ג 2003
הנדסת אלקטרוניקה - אלקטרו אופטיקה - גנקין אנטולי תשסג 2003 מבוא לבקרה
הנדסת אלקטרוניקה - רשתות מהירות ומיתוג - תשסג 2003
הנדסת אלקטרוניקה - מערכות ספרתיות - ליברמן אירנה תשסו 2006 ב
הנדסת אלקטרוניקה - אלקטרוניקה ספרתית - תשסז 2007 א
הנדסת אלקטרוניקה - אלקטרוניקה של מערכות הספק -
הנדסת אלקטרוניקה - בקרה ורכיבים מתמירים -
הנדסת אלקטרוניקה - אלקטרוניקה של מערכות הספק -
הנדסת אלקטרוניקה - בקרה ורכיבים מתמירים -
הנדסת אלקטרוניקה - אלקטרוניקה ספרתית -
הנדסת אלקטרוניקה - אלקטרוניקה תקבילית -
הנדסת אלקטרוניקה - אלקטרוניקה תקבילית -
הנדסת אלקטרוניקה - אלקטרוניקה של מערכות הספק -
הנדסת אלקטרוניקה - מערכות בקרה רכיבים ומתמרים -
הנדסת אלקטרוניקה - הספק ובקרים מתוכנתים -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.