פרופסור

מבחנים בקולנוע ממכללת ספיר בפקולטה לאמנות הקולנוע והטלויזיה, החוג לאמנות הקולנוע והטלויזיה

אמנות הקולנוע והטלויזיה - תולדות אמנות עכשוית - 0
אמנות הקולנוע והטלויזיה - לספר ספור בספרות ובקולונוע - יעל שנקר תשסה 2005 ב
אמנות הקולנוע והטלויזיה - לספר ספור בספרות ובקולונוע - יעל שנקר תשסה 2005 ב
אמנות הקולנוע והטלויזיה - תולדות אמנות עכשוית -
אמנות הקולנוע והטלויזיה - טכנולוגיה צילומית - יורם וינברג 1 ב
אמנות הקולנוע והטלויזיה - לספר ספור בספרות ובקולונוע - יעל שנקר תשסו 2006 ב
אמנות הקולנוע והטלויזיה - מבוא לתולדות הקולנוע - דני מוג’ה תשסו 2006 ב
אמנות הקולנוע והטלויזיה - מבוא לתולדות הקולנוע - דר צבי טל תשסו 2006 א
אמנות הקולנוע והטלויזיה - מבוא לתולדות הקולנוע - דר צבי טל תשסו 2006 ב
אמנות הקולנוע והטלויזיה - לאומיות והתבגרות- זהות בסרטי נעורים - צבי טל תשסד 2004 א
אמנות הקולנוע והטלויזיה - קולינאליזם בקולנוע - צבי טל תשס”ו 2006 א
אמנות הקולנוע והטלויזיה - מגמת קול - 0
אמנות הקולנוע והטלויזיה - קולינאליזם בקולנוע - צבי טל תשס”ו 2006 א
אמנות הקולנוע והטלויזיה - היסטוריה, זיכרון וקולנוע - דר צבי טל תשסו 2006 ב
אמנות הקולנוע והטלויזיה - תולדות האומנות - פרופ אביעד רז תשסו 2006 ב
אמנות הקולנוע והטלויזיה - תרבות פופולרית - פרופ אביעד רז תשסו 2006 ב
אמנות הקולנוע והטלויזיה - מבוא לתולדות הקולנוע - צבי טל תשסו 2006 א
אמנות הקולנוע והטלויזיה - תיאוריות קולנועיות - צבי טל תשס”ג 2003 ב
אמנות הקולנוע והטלויזיה - תיאוריות קולנועיות - צבי טל תשסד 2004 א
אמנות הקולנוע והטלויזיה - תיאוריות קולנועיות - צבי טל תשסג 2003
אמנות הקולנוע והטלויזיה - היסטוריה, זיכרון וקולנוע - דר צבי טל תשסו 2006 ב
אמנות הקולנוע והטלויזיה - שיקולי עריכה - רפיק חלבי תשס”ו 2006
אמנות הקולנוע והטלויזיה - מבוא לתולדות הקולנוע - דר צבי טל תשסו 2006 ב
אמנות הקולנוע והטלויזיה - מבוא לטלויזיה גלובאלית - ענת סלע ענבר תשסו 2006 ב
אמנות הקולנוע והטלויזיה - שיקולי עריכה - מבחן מגן תשסו 2006 ב
אמנות הקולנוע והטלויזיה - מקצועות הוידאו - תשסז 2007 א
אמנות הקולנוע והטלויזיה - מתמטיקה - ציצאשוילי מננה תשסז 2007 א
אמנות הקולנוע והטלויזיה - קולנוע וטלויזיה - עלא חליחל תשסז 2007 א
אמנות הקולנוע והטלויזיה - התפתחות הראיה הויזואלית בדרכה למסך - דוד חנן תשסז 2007 א
אמנות הקולנוע והטלויזיה - קולנוע ספרדי - דר צבי טל תשסז 2007 א
אמנות הקולנוע והטלויזיה - מבוא לתולדות הקולנוע - דר צבי טל תשסז 2007 א
אמנות הקולנוע והטלויזיה - מבוא לתולדות הקולנוע - דר צבי טל תשסז 2007 א
אמנות הקולנוע והטלויזיה - קולינאליזם בקולנוע - דר צבי טל תשסז 2007 א
אמנות הקולנוע והטלויזיה - קולינאליזם בקולנוע - דר צבי טל תשסז 2007 א
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.