פרופסור

מבחנים בלוגיסטיקה ממכללת ספיר בפקולטה להנדסה , החוג ללוגיסטיקה

לוגיסטיקה - מודלים של מלאי - ד”ר לורה ורשבסקי לבנה תשס”ו 2006 א
לוגיסטיקה - יסודות החשבונאות - יורם חדד תשס”ה 2005
לוגיסטיקה - חקר ביצועים - ד”ר לורה ורשבסקי לבנה תשס”ה 2005 א
לוגיסטיקה - מיקום ומערך מפעלים - משה כספי תשס”ה 2005 ב
לוגיסטיקה - יסודות השיווק - ד”ר מאיר אנגלרט 0
לוגיסטיקה - מיקום ומערך מפעלים - משה כספי תשסה 2005 ב
לוגיסטיקה - חשבונאות - תשסה 2005 ב
לוגיסטיקה - חקר ביצועים - ד”ר לורה ורשבסקי לבנה תשסה 2005 ב
לוגיסטיקה - מערכות תמיכה לוגיסטית - פאופ א גוניק תשסו 2006 ב
לוגיסטיקה - ניהול הייצור - פרופ א גוניק תשסה 2005 ב
לוגיסטיקה - ניהול הייצור - דר אבשלום דנוך תשסג 2003 ב
לוגיסטיקה - מערכות תמיכה לוגיסטית - פרופ א גוניק תשסו 2006 ב
לוגיסטיקה - תכנון ופיקוח על הייצור - דר לורה ורשבסקי לבנה תשסו 2006 ב
לוגיסטיקה - תכנון ופיקוח על הייצור - דר לורה ורשבסקי לבנה תשסו 2006 ב
לוגיסטיקה - חקר ביצועים - פרופ’ א. גוניק תש”ן 1990 א
לוגיסטיקה - קבלת החלטות נורמטיביות - דר לורה ורשבסקי לבנה תשסה 2005 ב
לוגיסטיקה - תקשורת בינאישית ועסקית - שני אלפסי תשסה 2005 ב
לוגיסטיקה - תקשורת בינאישית ועסקית - שני אלפסי תשס”ה 2005 ב
לוגיסטיקה - קבלת החלטות נורמטיביות - ד”ר לורה ורשבסקי-לבנה תשסה 2005 ב
לוגיסטיקה - קבלת החלטות נורמטיביות - דר ציון אביבי תשסו 2006 ב
לוגיסטיקה - מבוא ללוגיסטיקה - פרופ א. גוניק תשסו 2006
לוגיסטיקה - מבוא ללוגיסטיקה - פרופ א. גוניק תשס”ו 2006 א
לוגיסטיקה - מבוא ללוגיסטיקה - א. גוניק תשסג 2003 א
לוגיסטיקה - חקר ביצועים - פרופ’ א. גוניק 1 א
לוגיסטיקה - קבלת החלטות נורמטיביות - דר ציון אביבי תשסו 2006 ב
לוגיסטיקה - תקשורת בינאישית ועסקית - תשס”ה 2005 קיץ
לוגיסטיקה - קבלת החלטות נורמטיביות - דר לורה ורשבסקי לבנה תשסו 2006 ב
לוגיסטיקה - קבלת החלטות נורמטיביות - דר לורה ורשבסקי לבנה תשסו 2006 ב
לוגיסטיקה - מודלים של מלאי - ד”ר לורה ורשבסקי לבנה תשסז 2007 א
לוגיסטיקה - מודלים של מלאי - דר לורה ורשבסקי לבנה תשסז 2007 א
לוגיסטיקה - חקר ביצועים -
לוגיסטיקה - קבלת החלטות נורמטיביות -
לוגיסטיקה - קבלת החלטות נורמטיביות -
לוגיסטיקה - אירועים בלוגיסטיקה -
לוגיסטיקה - תכנון ופיקוח על הייצור -
לוגיסטיקה - תכנון ופיקוח על הייצור -
לוגיסטיקה - התנהגות ארגונית -
לוגיסטיקה - חקר ביצועים 2 -
לוגיסטיקה - חקר ביצועים 2 -
לוגיסטיקה - תכנון ופיקוח על הייצור -
לוגיסטיקה - תכנון ופיקוח על הייצור -
לוגיסטיקה - חקר ביצועים 2 -
לוגיסטיקה - קבלת החלטות נורמטיביות -
לוגיסטיקה - קבלת החלטות נורמטיביות -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.