פרופסור

מבחנים בהיסטוריה ממכללת ספיר בפקולטה למדעי הרוח, החוג להיסטוריה

היסטוריה - בין חזון למציאות - עודד בר תשס”ג 2003 א
היסטוריה - מקור לתולדות ימי הביניים המוקדמים - ד”ר אלינער ברקת תשס”ג 2003 ב
היסטוריה - היהודים במצרים בתקופה הפאטמית - אלינער ברקת תשסה 2005 ב
היסטוריה - תולדות עם ישראל בתקופת המשנה - ד”ר מנחם בן שלום 1
היסטוריה - בין חזון למציאות - עודד בר תשס”ד 2004 א
היסטוריה - מקור לתולדות ימי הביניים המוקדמים - ד”ר אלינער ברקת תשס”ד 2004 א
היסטוריה - מבוא להיסטוריה יהודית מודרנית - זאב צחור וירדנה ויסוקר תשס”ג 2003 א
היסטוריה - היהודים במצרים בתקופה הפאטמית - אלינער ברקת תשס”ה 2005 ב
היסטוריה - מסע לעולם אחר-כניסה לתרבות המערב - ד”ר ורדה פיש 1
היסטוריה - מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים בארצות האסלאם - ד”ר אלינער ברקת תשס”ד 2004 א
היסטוריה - היהודים במצרים בתקופה הפאטמית - אלינער ברקת תשסו 2006 ב
היסטוריה - מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים בארצות הנצרות - ד”ר אלינער ברקת תשסה 2005 ב
היסטוריה - השפה העיברית- טיול בעולמות שונים - גד בן חורין תשסה 2005
היסטוריה - מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים בארצות הנצרות - ד”ר אלינער ברקת תשסה 2005 ב
היסטוריה - תולדות עם ישראל בתקופת המשנה - ד”ר מנחם בן שלום 0
היסטוריה - מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים בארצות האסלאם - ד”ר אלינער ברקת תשס”ג 2003 א
היסטוריה - מבוא להיסטוריה של ימי הביניים - פרופ’ צבי רזי תשס”ו 2006
היסטוריה - מבוא להיסטוריה של ימי הביניים - פרופ’ צבי רזי תשס”ו 2006
היסטוריה - עיירות הפיתוח - לאה שקדיאל תשס”ו 2006 א
היסטוריה - דמות האישה בימי הביניים - ד”ר שרה אור 1 א
היסטוריה - מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים בארצות הנצרות - ד”ר אלינער ברקת תשסו 2006 ב
היסטוריה - מקור לתולדות ימי הביניים המוקדמים - ד”ר אלינער ברקת תשס”ו 2006 א
היסטוריה - בין חזון למציאות - עודד בר 1 א
היסטוריה - מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים בארצות האסלאם - ד”ר אלינער ברקת תשס”ו 2006 א
היסטוריה - מבוא להיסטוריה מודרנית בעת החדשה - דר רותי איתן תשסו 2006 ב
היסטוריה - מקור לתולדות ימי הביניים המוקדמים - ד”ר אלינער ברקת תשסו 2006 א
היסטוריה - מבוא להיסטוריה חברה תרבות ופוליטיקה - רותי איתן תשס”ד 2004 א
היסטוריה - בין חזון למציאות - עודד בר תשסד 2004 א
היסטוריה - מבוא להיסטוריה יהודית מודרנית - זאב צחור וירדנה ויסוקר תשס”ג 2003 א
היסטוריה - מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים בארצות הנצרות - ד”ר אלינער ברקת תשס”ג 2003 ב
היסטוריה - מקור לתולדות ימי הביניים המוקדמים - ד”ר אלינער ברקת תשסד 2004 א
היסטוריה - תולדות היהודים בתקופת בית שני - ד”ר מנחם בן שלום 1
היסטוריה - מבוא להיסטוריה יהודית מודרנית - זאב צחור וירדנה ויסוקר תשס”ג 2003 ב
היסטוריה - היהודים במצרים בתקופה הפאטמית - אילנער ברקת תשסו 2006 ב
היסטוריה - מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים בארצות הנצרות - ד”ר אלינער ברקת תשסג 2003 ב
היסטוריה - מבוא להיסטוריה יהודית מודרנית - זאב צחור וירדנה ויסוקר תשסד 2004 א
היסטוריה - יסודות תרבות זמננו - פרופ יגאל עילם תשסו 2006 א
היסטוריה - מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים בארצות הנצרות - דר אלינער ברקת תשסו 2006 ב
היסטוריה - מחלוקות ומשברים ביהדות -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.