פרופסור

מבחנים במדעי ההתנהגות ממכללת ספיר בפקולטה למדעי החברה, החוג לסוציולוגיה

סוציולוגיה - סוציולוגיה של הגירה וקליטה - פרופ אלי לשם תשס”ד 2004 א
סוציולוגיה - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות - ד”ר דניאל דה מלאך תשסה 2005 א
סוציולוגיה - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות - ד”ר דניאל דה מלאך תשס”ו 2006 א
סוציולוגיה - למה הם מתעקשים להשאר עניים - יעלה רענן תשסו 2006 ב
סוציולוגיה - התארגנות קהילתית באזור הדרום - שני אלפסי קקון תשסו 2006 ב
סוציולוגיה - סוציולוגיה קלאסית - דר דניאל דה מלאך תשסו 2006 א
סוציולוגיה - שינוי קהילות וארגונים - דר מנחם טופל תשסו 2006 ב
סוציולוגיה - מבט מן השוליים - דר מירב משה תשסו 2006 ב
סוציולוגיה - החברה הפלסטינית מ-1948 עד ימינו - דר מאיה רוזנפלד תשסו 2006 ב
סוציולוגיה - קהילות תרבותיות בישראל - אינג פרידה סופר רויטמן תשסו 2006 ב
סוציולוגיה - יסודות החשיבה החברתית - ד”ר מאיה רוזנפלד תשס”ו 2006 א
סוציולוגיה - החברה הפלסטינית מ-1948 עד ימינו - דר מאיה רוזנפלד תשסו 2006 ב
סוציולוגיה - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות - ד”ר דניאל דה מלאך תשס”ג 2003
סוציולוגיה - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות - ד”ר דניאל דה מלאך תשסג 2003
סוציולוגיה - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות - דר דניאל דה מלאך תשסז 2007 א
סוציולוגיה - שינוי קהילות וארגונים - דר מנחם טופל תשסז 2007 א
סוציולוגיה - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.