פרופסור

מבחנים בהנדסת תעשייה וניהול ממכללת ספיר בפקולטה להנדסה , החוג לכלכלה יישומית וניהול

כלכלה יישומית וניהול - יסודות החשבונאות למערכות תוכנה - עמיעד גורביץ תשס”ד 2004 חורף
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה - פרופ’ י. לוסקי י. גדעון ומ. רוזנבוים תשנ”ח 1998 א
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה - פרופ’ י. לוסקי מ.רוזנבוים ע. ברונר תשנ”ט 1999 ב
כלכלה יישומית וניהול - היבטים כלכליים של איכות הסביבה - ד”ר ניר בקר תשנ”ח 1998 א
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה - ד”ר נאווה חרובי תשס”ד 2004 א
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה מיקרו - עמיעד גורביץ תשס”ו 2006 א
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה מיקרו - שרון חדד תשס”ה 2005 קיץ
כלכלה יישומית וניהול - מימון הפרמה ב - ד”ר חיים שליט תשנ”ו 1996 ב
כלכלה יישומית וניהול - כלכלת משק לאומי - 0 ב
כלכלה יישומית וניהול - יסודות החשבונאות לכלכנים - פרופ’ גילה בניסטי תשס”ו( איכות הדפסה נ 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה מיקרו - מ. גרדשטיין תשנ”ט 1999 א
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה מיקרו - פרופ’ י. לוסקי תשנ”ח 1998
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה - ד”ר נאווה חרובי תשס”א 2001 א
כלכלה יישומית וניהול - חדו”א - ברזנסקי תשס”ו 2006 א
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה מיקרו - י. לוסקי י. גבעון מ. רוזנבוים תשנ”ח 1998
כלכלה יישומית וניהול - כלכלה ניהולית - דוד וטשטיין תשס”ו 2006 א
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה מיקרו - א. רגב תשסה 2005 ב
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה - עמיעד גורביץ תשסה 2005 ב
כלכלה יישומית וניהול - חדו”א - ברזנסקי תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - סטטיסטיקה לכלכלנים - ודים קלפפיש תשס”ו 2006 א
כלכלה יישומית וניהול - סטטיסטיקה לכלכלנים - תשס”א 2001 א
כלכלה יישומית וניהול - מתמטיקה - ברזנסקי תשסה 2005 ב
כלכלה יישומית וניהול - חדו”א - ברזנסקי תשסה 2005 א
כלכלה יישומית וניהול - ניהול מערכות מידע - ד”ר מיכאל חנני תשס”א 2001 א
כלכלה יישומית וניהול - ניהול מערכות מידע - ד”ר מיכאל חנני תשס”ג 2003 א
כלכלה יישומית וניהול - יסודות המימון - 0 א
כלכלה יישומית וניהול - תורת המחירים ב - פרופ אורי רגב תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - יסודות החשבונאות לכלכנים - רוח אריה טננבאום תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - ניהול פיננסי - תשס”א 2001 א
כלכלה יישומית וניהול - תורת המחירים - פרופ’ א. רגב תשס”ו 2006 א
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לאקונומטריקה - דר סלימאן אבו בדר תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - כתיבה עסקית - לימור לב רן תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לאקונומטריקה - דר סלימאן אבו בדר תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - יסודות החשבונאות לכלכנים - פרופ גילה בניסטי רוח אריה טננבאום רוח שרון דרומי רוח מימון ינאי תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - תורת המחירים ב - פרופ אורי רגב תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - חדו”א - ברזנסקי תשסו 2006 א
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה מקרו - דר יוסי סעדון דר אמיר שהם תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה מיקרו - פרופ אורי רגב תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - מתמטיקה - ברזנסקי תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - כתיבה עסקית - לימור לב רן תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה - פרופ’ י. לוסקי מ.רוזנבוים ע. ברונר תשנ”ט 1999 ב
כלכלה יישומית וניהול - יסודות המימון - אמיר שהם תשסה 2005
כלכלה יישומית וניהול - יחסי ממשלה ותעשייה - דב מישור תשס”ו 2006
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה מיקרו - עמיעד גורביץ תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה מקרו - דר ענת נתן מר שרון חדד תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - מימון הפרמה - מוסי רוזבוים תשס”ו 2006 א
כלכלה יישומית וניהול - כלכלה תעשייתית - איכות הדפסה נמוכה 0
כלכלה יישומית וניהול - יסודות המימון - אמיר שהם תשס”ה 2005
כלכלה יישומית וניהול - יסודות כלכלה מיקרו - עמיעד גורביץ תשסה 2005 ב
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה - ד”ר גרדשטיין, גבעון וי. לוסקי תשנ”ה 1995 א
כלכלה יישומית וניהול - סטטיסטיקה לכלכלנים - ודים קלפפיש וליעד גרינפלד תשס”ד 2004 א
כלכלה יישומית וניהול - ניהול פיננסי - אמיר שהם תשס”ו 2006
כלכלה יישומית וניהול - אמינות ואחזקה - ציון אביבי תשסו 2006
כלכלה יישומית וניהול - ניהול פיננסי - אמיר שהם 1
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה - ד”ר אמיר שהם תשס”ו 2006
כלכלה יישומית וניהול - סטטיסטיקה לכלכלנים - דר ליעד גרינפלד תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - סטטיסטיקה לכלכלנים - דר ליעד גרינפלד תשסו 2006 ב
כלכלה יישומית וניהול - מבוא לכלכלה - ד”ר אמיר שהם תשסו 2006
כלכלה יישומית וניהול - מימון הפרמה - פרופ’ חיים שליט ואורי בן ציון תשס 2000 ב
כלכלה יישומית וניהול - כלכלה תעשייתית - תשס 2000
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.