פרופסור

מבחנים בכלכלה וניהול ממכללת ספיר בפקולטה למדעי החברה, החוג לניהול משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש - חקר ביצועים - דביר שבתאי תשס”ג 2003 א
ניהול משאבי אנוש - חקר ביצועים - דביר שבתאי תשס”ו 2006 א
ניהול משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית - עמיעד גורביץ תשס”ב 2002 חורף
ניהול משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית - עמיעד גורביץ תשנ”ט 1999 אביב
ניהול משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית - טננבאום אריה ר”וח תשסב 2002 א
ניהול משאבי אנוש - חשבונאות ניהולית - עמיאד גורביץ תשנ”ח 1998 אביב
ניהול משאבי אנוש - סטטיסטיקה הסקית - תשס”ה 2005 ב
ניהול משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית - עמיעד גורביץ תשס”ג 2003 קיץ( 2.9.03)
ניהול משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית - עמיעד גורביץ תשס”ג 2003
ניהול משאבי אנוש - גברים ונשים בשוק העבודה - דר יהודית מורג תשבו 2006 ב
ניהול משאבי אנוש - חשבונאות ניהולית - רוח עמיאד גורביץ תשסו 2006 ב
ניהול משאבי אנוש - ניהול הייצור - משה צופי תשסו 2006 ב
ניהול משאבי אנוש - ניהול הייצור - משה צופי תשסו 2006 ב
ניהול משאבי אנוש - ניהול הייצור - דר ציון אביבי תשסו 2006 ב
ניהול משאבי אנוש - חקר ביצועים - משה צופי תשסה 2005 ב
ניהול משאבי אנוש - ניהול הייצור - דר אלי יופה 0
ניהול משאבי אנוש - ניהול הייצור - משה כספי תשסה 2005 ב
ניהול משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית - עמיעד גורביץ תשס”ה 2005 ב
ניהול משאבי אנוש - חקר ביצועים - דביר שבתאי תשסו 2006 ב
ניהול משאבי אנוש - סטטיסטיקה הסקית - תשסו 2006 א
ניהול משאבי אנוש - ניהול הייצור - משה צופי תשס”ו 2006 א
ניהול משאבי אנוש - חקר ביצועים - דביר שבתאי תשסו 2006 ב
ניהול משאבי אנוש - סטטיסטיקה תיאורית - ליאת הדר זיאד ספדי ויעל פוזננסקי תשס”ג 2003 א
ניהול משאבי אנוש - מבוא למתמטיקה - ליעד גרינפלד תשס”ה 2005
ניהול משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית - עמיעד גורביץ תשס”ב 2002 קיץ
ניהול משאבי אנוש - כלכלה בנלאומית - שרון חדד תשס”ו 2006
ניהול משאבי אנוש - חקר ביצועים - תשסו 2006 א
ניהול משאבי אנוש - סטטיסטיקה תיאורית - תשס”ד 2004 א
ניהול משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית - טננבאום אריה וחגית מימון תשס”ג 2003 א
ניהול משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית - עמיעד גורביץ תשס”ב 2002 אביב
ניהול משאבי אנוש - ניהול הייצור - משה צופי תשס”ו 2006 א
ניהול משאבי אנוש - כלכלה בנלאומית - שרון חדד תשס”ו 2006
ניהול משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית - עמיעד גורביץ תשסג 2003 אביב
ניהול משאבי אנוש - יסודות החשבונאות הניהולית - עמיעד גורביץ תשנ”ח 1998 ג
ניהול משאבי אנוש - חקר ביצועים - דביר שבתאי תשסז 2007 ב
ניהול משאבי אנוש - יסודות הכלכלה א - עמיעד גורביץ דר ענת נתן דר יעקוב גלבוע תשסז 2007 א
ניהול משאבי אנוש - יסודות הכלכלה א - עמיעד גורביץ דר ענת נתן דר יעקוב גלבוע תשסז 2007 א
ניהול משאבי אנוש - מבוא לתורת קבלת ההחלטות - מבוא לתורת קבלת ההחלטות
ניהול משאבי אנוש - סטטיסטיקה הסקית -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.