פרופסור

מבחנים בביוטכנולוגיה ממכללת ספיר בפקולטה להנדסה , החוג להנדסת ביוטכנולוגיה

הנדסת ביוטכנולוגיה - ניהול ובקרה תעשייתית - ד”ר מרינה קיידאן תשס”ו 2006
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה - תשס”ג 2003
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביולוגיה מולקולרית - מבחן כתוב בכתב יד 0
הנדסת ביוטכנולוגיה - אנטרקטיבית - רדא איל 0
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביולוגיה מולקולרית - ד”ר סלאבה רום תשס”ו 2006
הנדסת ביוטכנולוגיה - שיטות הפרדה - יעקב פלח תשס”ה 2005 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביולוגיה מולקולרית - ד”ר שלומית קניגסברג תשס”ה 2005 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - שיטות הפרדה - יעקב פלח תשסה 2005 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - כימיה - דר נעמי חרמוני תשסו 2006 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה סביבתית - דר סלאבה רום תשסו 2006 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה - אושיק כומארי תשסה 2005
הנדסת ביוטכנולוגיה - כימיה מכשירית - דר אלכס מישלביץ’ תשסו 2006 א
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה סביבתית - דר סלאבה רום תשסו 2006 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביוכימיה - תשסו 2006 א
הנדסת ביוטכנולוגיה - מיקרוביולוגיה - לואי סטפן 0
הנדסת ביוטכנולוגיה - מיקרוביולוגיה - תשס”ג 2003
הנדסת ביוטכנולוגיה - הנדסה גנטית וביולוגיה מולקולארית - דר סלאבה רום תשסו 2006 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - כימיה - דר נעמי חרמנוי, דר עבו פריח תשסו 2006 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביוכימיה - תשסו 2006 א
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביוכימיה - תשסו 2006 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - פיסיקה - בוריס ספוזינקוב 1
הנדסת ביוטכנולוגיה - פיסיקה - בוריס ספוזניקוב תשסו 2006 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביוכימיה - תשסו 2006 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה - רדא איל 0
הנדסת ביוטכנולוגיה - אימונודיאגנוסטיקה - תשסו 2006 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - אמצעי חישה מדידות ובקרה - תשס”ד 2004 א
הנדסת ביוטכנולוגיה - הנדסה כימית - אלכס מישלביץ 1
הנדסת ביוטכנולוגיה - טכנולוגית MIDI - יורם ואזן תשסה 2005 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - הנדסה ביוטכנולוגית - תשסג 2003 א
הנדסת ביוטכנולוגיה - מיקרוביולוגיה - לואי סטפן תשסו 2006 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - מיקרוביולוגיה - לואי סטפן תשסו 2006 א
הנדסת ביוטכנולוגיה - מתמטיקה - רדא איל תשסו 2006 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - טכנולוגיה של מזון - אינג’ פרידה סופר רויטמן תשסו 2006 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - מתמטיקה - דרא איל תשסו 2006 ב
הנדסת ביוטכנולוגיה - כימיה מכשירית - אלכס מישלביץ’ 1
הנדסת ביוטכנולוגיה - פיסיקה - בוריס ספוזינקוב 1
הנדסת ביוטכנולוגיה - כלכלה הנדסית - רדא סוניה 0
הנדסת ביוטכנולוגיה - מיקרוביולוגיה - לואי סטפן 0
הנדסת ביוטכנולוגיה - הנדסה ביוטכנולוגית - 1
הנדסת ביוטכנולוגיה - סטטיסטיקה - רדא סוניה 0
הנדסת ביוטכנולוגיה - הנדסה ביוטכנולוגית - תשסז 2007 א
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביוכימיה - תשסז 2007 א
הנדסת ביוטכנולוגיה - שיטות הפרדה - ליטל דוידי תשסו 2006 א
הנדסת ביוטכנולוגיה - עקרונות הביוכימיה - מרינה קיידאן תשסז 2007 א
הנדסת ביוטכנולוגיה - מתמטיקה - רדא אייל תשסז 2007
הנדסת ביוטכנולוגיה - סטטיסטיקה - רדא סוניה תשסז 2007 א
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה ושיטות הפרדה - ביוטכנולוגיה ושיטות הפרדה
הנדסת ביוטכנולוגיה - מיקרוביולוגיה -
הנדסת ביוטכנולוגיה - מיקרוביולוגיה -
הנדסת ביוטכנולוגיה - תכנון מפעלים -
הנדסת ביוטכנולוגיה - תכנון מפעלים -
הנדסת ביוטכנולוגיה - הנדסה גנטית וביולוגיה מולקולארית -
הנדסת ביוטכנולוגיה - מתמטיקה -
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה ושיטות הפרדה -
הנדסת ביוטכנולוגיה - פיסיקה -
הנדסת ביוטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה ושיטות הפרדה -
הנדסת ביוטכנולוגיה - גנטיקה -
הנדסת ביוטכנולוגיה - מתמטיקה -
הנדסת ביוטכנולוגיה - אנלזיה של המזון -
הנדסת ביוטכנולוגיה - הנדסת ביוטכנולוגיה והפרדת מזון -
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.