פרופסור

מבחנים בסטטיסטיקה ממכללת ספיר בפקולטה להנדסה , החוג לסטטיסטיקה

סטטיסטיקה - מבוא להסתברות - יוסי סעדון תשס”ג 2003
סטטיסטיקה - הסקה סטטיסטית - יעל פוזנסקי 0 א
סטטיסטיקה - מבוא להסתברות - לאה פרידמן תשסא 2001 כתב יד
סטטיסטיקה - מבוא להסתברות - יוסי סעדון תשס”ה 2005
סטטיסטיקה - סטטיבטיקה ב - תמר קשת ברב, יעל פוזננסקי והיאד ספדי 1 א
סטטיסטיקה - סטטיבטיקה ב - תמר קשת ברב, יעל פוזננסקי והיאד ספדי תשס”ג 2003 א
סטטיסטיקה - סטטיבטיקה ב - תמר קשת ברב, יעל פוזננסקי והיאד ספדי תשס”ו 2006 א
סטטיסטיקה - סטטיסטיקה תיאורית - תמי קשת ברב, יעל פוזננסקי, ספדי זיאד תשס”ג 2003 ב
סטטיסטיקה - טכנאים - הרשטר כהן אורלי תשס”ב 2002
סטטיסטיקה - סטטיבטיקה ב - תמר קשת ברב, יעל פוזננסקי ואירי ביבי תשס”ד 2004 א
סטטיסטיקה - תורת ההסתברות - ד. רז’וקוב תשסה 2005 ב
סטטיסטיקה - סטטיבטיקה ב - תמר קשת ברב, יעל פוזננסקי והיאד ספדי תשס”ג 2003 א
סטטיסטיקה - סטטיבטיקה ב - תמר קשת ברב, יעל פוזננסקי והיאד ספדי תשסג 2003 א
סטטיסטיקה - סטטיסטיקה תיאורית - יעל פוזננסקי, ספדי זיאד וליאת הדר תשס”ג 2003 א
סטטיסטיקה - הסקה סטטיסטית - יעל פוזנסקי תשס”ג 2003 א
סטטיסטיקה - סטטיסטיקה לכלכלנים - מבחן בסטטיסטיקה לכלכלנים
סטטיסטיקה - הסקה סטטיסטית -
סטטיסטיקה - סטטיסטיקה הסקית -
סטטיסטיקה - סטטיסטיקה תיאורית -
סטטיסטיקה - סטטיסטיקה הסקית -
סטטיסטיקה - סטטיסטיקה -
סטטיסטיקה - סטטיסטיקה תיאורית -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.