פרופסור

מבחנים בשפה וספרות ערבית ממכללת אחוה בפקולטה למדעי הרוח, החוג ללשון ערבית

לשון ערבית - ערבית למתחילים ד - דר בלאו תשן 1990 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים ד - דר בלאו תשן 1990 ב
לשון ערבית - ערבית קלאסית למתחילים - דר יעל בלאו תשנה 1995 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים ג - דר יעל בלאו תשנא 1991 ב
לשון ערבית - ערבית למתחילים ג - דר יעל בלאו תשס 2000 א
לשון ערבית - לשון ערבית קלאסית - דר בלאו תשמט 1989 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים א - גב האוורד תשנב 1992 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים א - דר בלאו תשנא 1991 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים א - מר רובינזון תשמז 1987 ב
לשון ערבית - ערבית למתחילים א - דר בלאו תשמח 1988 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים א - דר בלאו תשנא 1991 א
לשון ערבית - ערבית למתקדמים - דר יעל בלאו תשנה 1995 א
לשון ערבית - ערבית למתקדמים - דר יעל בלאו תשנו 1996 א
לשון ערבית - ערבית למתקדמים - דר יעל בלאו תשנו 1996 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים ד - דר יעל בלאו תשן 1990 ב
לשון ערבית - ערבית למתחילים ב - דר יעל בלאו תשמו 1986 ב
לשון ערבית - ערבית למתחילים ד - דר יעל בלאו תשן 1990 א
לשון ערבית - ערבית קלאסית למתחילים - דר יעל בלאו תשמח 1988 ב
לשון ערבית - ערבית למתקדמים - דר יעל בלאו תשנז 1997 א
לשון ערבית - ערבית למתקדמים - דר יעל בלאו תשנח 1998 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים א - דר יעל בלאו תשנח 1998 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים ב - דר יעל בלאו תשנח 1998 ב
לשון ערבית - ערבית קלאסית למתחילים - דר יעל בלאו תשמט 1989 א
לשון ערבית - ערבית למתקדמים ב - דר יעל בלאו תשנח 1998 ב
לשון ערבית - ערבית למתקדמים ג - דר אסתר גולדבלר תשסב 2002 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים א - דר יעל בלאו תשסב 2002 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים א - דר יעל בלאו תשסג 2003 א
לשון ערבית - ערבית למתקדמים - דר יעל בלאו תשמו 1986 ב
לשון ערבית - ערבית למתקדמים - דר יעל בלאו תשמח 1988 ב
לשון ערבית - ערבית למתקדמים - דר יעל בלאו תשמח 1988 ב
לשון ערבית - ערבית למתחילים א - דר יעל בלאו תשמט 1989 ב
לשון ערבית - ערבית למתחילים א - דר יעל בלאו תשמח 1988 ב
לשון ערבית - ערבית למתחילים א - דר יעל בלאו תשמט 1989 ב
לשון ערבית - ערבית למתקדמים - דר יעל בלאו תשנה 1995 ב
לשון ערבית - ערבית למתחילים א - דר יעל בלאו תשנה 1995 ב
לשון ערבית - ערבית למתקדמים - דר י האוורד, דר ח כהן תשנח 1998 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים ג - דר יעל בלאו תשנא 1991 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים ב - דר יהודית הווארד תשנג 1993 ב
לשון ערבית - ערבית למתחילים ד - דר יעל בלאו תשמט 1989 ב
לשון ערבית - ערבית קלאסית למתחילים - דר יעל בלאו תשנד 1994 ב
לשון ערבית - ערבית למתחילים ד - דר יעל בלאו תשן 1990 ב
לשון ערבית - ערבית למתחילים ב - דר יעל בלאו תשנו 1996 ב
לשון ערבית - ערבית קלאסית למתחילים - דר יעל בלאו תשן 1990 ב
לשון ערבית - ערבית למתקדמים ב - דר יעל בלאו תשנו 1996 ב
לשון ערבית - ערבית קלאסית למתחילים - דר יעל בלאו תשמט 1989 א
לשון ערבית - ערבית קלאסית למתחילים - דר יעל בלאו תשמח 1988 ב
לשון ערבית - ערבית קלאסית למתחילים - דר יעל בלאו תשן 1990 א
לשון ערבית - ערבית למתקדמים - דר י האוורד תשסג 2003 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים ב - דר יעל בלאו תשנח 1998 ב
לשון ערבית - ערבית למתחילים ב - דר יעל בלאו תשסג 2003 ב
לשון ערבית - ערבית קלאסית למתחילים - דר יעל בלאו תשמח 1988 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים ג - דר יעל בלאו תשנא 1991 ב
לשון ערבית - ערבית למתחילים ב - דר יהודית האוורד תשנג 1993 ב
לשון ערבית - ערבית למתחילים ד - דר יעל בלאו תשן 1990 א
לשון ערבית - ערבית למתקדמים ב - דר יעל בלאו תשנט 1999 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים ג - דר יעל בלאו תשמט 1989 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים א - דר יעל בלאו תשן 1990 א
לשון ערבית - ערבית למתחילים א - דר רובינזון תשמז 1987 ב
לשון ערבית - ערבית למתחילים א - דר חוה כהן, דר אסתר גולד, דר יהודית תשנה 1995 א
לשון ערבית - ערבית למתקדמים - דר יעל בלאו תשנה 1995 ב
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.