פרופסור

מבחנים בחינוך ממכללת בית ברל בפקולטה למדעי החברה, החוג לחינוך +המכון לאנגלית

חינוך +המכון לאנגלית - מבוא לחינוך בלתי פורמלי - תשסג 2003 א
חינוך +המכון לאנגלית - יסודות הסיפור הקצר - גיל רך - דר עלוש פאתן תשסד 2004 ב
חינוך +המכון לאנגלית - Alternative methods in T.E.F.L - דר וואל טיבי תשסד 2004 א
חינוך +המכון לאנגלית - יסודות החינוך לגיל הרך - דר ניברא נאסר תשסד 2004 א
חינוך +המכון לאנגלית - דרכי לי מוד קריאה למתחילים - דר מוחמד עקל תשסג 2003 א
חינוך +המכון לאנגלית - בית הספר הקהילתי ומקומו בחברה - דר זחאלקה ראאף תשסד 2004 ב
חינוך +המכון לאנגלית - יסודות הוראת הקריאה והכתיבה - תשסד 2004 ב
חינוך +המכון לאנגלית - גוף האדם - דר ראגח שרקה תשסג 2003 א
חינוך +המכון לאנגלית - גוף האדם - דר ראגח שרקה תשסא 2001 א
חינוך +המכון לאנגלית - Teaching heterogeneous classes - דר וואל טיבי תשסד 2004 א
חינוך +המכון לאנגלית - Pedagogical grammer - דר וואל טיבי תשסד 2004 א
חינוך +המכון לאנגלית - Pedagogical grammer - דר וואל טיבי תשסב 2002 א
חינוך +המכון לאנגלית - Discourse analysis - תשסב 2003 א
חינוך +המכון לאנגלית - תרבות ישראל ומועדיו - גיל רך - תשסב 2002 א
חינוך +המכון לאנגלית - הספור המקראי - לשון וספרות ערבית תשסד 2004 ב
חינוך +המכון לאנגלית - מבוא למקרא - לשון וספרות ערבית תשסד 2004 א
חינוך +המכון לאנגלית - ניתוח תופעות בגיל הרך - דר ניבא נאסר תשסד 2004 ב
חינוך +המכון לאנגלית - קווים לטיפול ולקידום נוער - דר חנאן בשארה תשסד 2004 א
חינוך +המכון לאנגלית - Introduction to linguistics - דר מוחמד אמרא תשסד 2004 א
חינוך +המכון לאנגלית - LI Acquisition and FL Learning - דר טיבי וואל תשסג 2003 א
חינוך +המכון לאנגלית - הערכת תוכניות חינוכיות וחברתיות - דר ברלנטי אדריס תשסד 2004 א
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.