פרופסור

מבחנים בלימודי אסיה ואפריקה מהמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון בפקולטה למדעי החברה, החוג ללימודי ישראל במזה”ת

אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.