פרופסור

מבחנים בחינוך ממכללת אחוה בפקולטה לחינוך, החוג לחינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים

חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - סטטיסטיקה א - דר אבישי חניק מר אילן אליאור תשמח 1988 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - יחס המסייע - דר ארנגר תשמח 1988 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - תורת החינוך א - פרופ אקרמן, דר אלכסנדר, דר אמירם תשמח 1988 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - תורת החינוך א - פרופ אקרמן, דר גורדון תשמט 1989 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - תורת החינוך א - דר הורביץ, דר גורדון, דר אבירם, דר כהן תשן 1990 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - סטטיסטיקה א - דר אבוש הניק תשמח 1988 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - תורת החינוך א - פרופ אקרמן דר אלכסנדר דר אמירם תשמח 1988 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - תורת החינוך א - פרופ אקרמן, דר אבירם, דר גורדון תשן 1990 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - תורת החינוך ב - דר הורוביץ, דר גורדון, דר אבירם, דר ניר תשנא 1991 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - יחסי עבודה ונהול כוח אדם - דר אילון תשן 1990 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - פסיכולוגיה חינוכית - דר סלניאן אלודור תשנו 1996 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - בית ספר וקהילה - עארף אבורפעז תשנה 1995 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - תורת החינוך א - פרופ אקרמן דר אלכסנדר דר אמירם תשמח 1988 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - יחס המסייע - דר אונגר תשנא 1991 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - יחסי עבודה ונהול כוח אדם - דר אילון תשן 1990 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - בית ספר וקהילה - עארף אבורפעז תשנה 1995 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - בית ספר וקהילה - עארף אבורפעז תשנו 1996 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - תורת החינוך א - פרופ אקרמן דר גורדון דר אבירם תשמט 1989 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - תורת החינוך א - דר הורוביץ דר גורדון דר אבירם דר כהן תשן 1990 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - תורת החינוך א - פרופ אקרמן תשנב 1992 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - תורת החינוך א - דר אמירט, פרופ אקרמן, דר אלכסנדר תשמח 1988 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - תורת החינוך ב - דר הורוביץ, דר גורדון, דר אבירם, דר פן, דר ניר תשנא 1991 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - תורת החינוך א - פרופ אקרמן, דר אבירם ודר גורדון תשן 1990 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - מבוא לחינוך טכנולוגי בישראל - דר אליעזר גרינשפון תשנז 1997 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - טכנולוגיה וחינוך - דר גרנשפון תשנח 1998 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - מבוא לפסיכולוגיה חינוכית - דר אבי קפלן תשנט 1999 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - פסיכולוגיה חינוכית - דר אבי קפלן תשסג 2003 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - מערכי מחקר ניסיוניים - דר הוז תשמז 1987 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - מבוא למחקר חינוכי - דר הוז תשמו 1986 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - שיטות מחקר וסטטיסטיקה - דר יהודית דגני תשנז 1997 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - שיטות מחקר וסטטיסטיקה - דר יואלה ברבי מאיר תשנו 1996 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - שיטות מחקר וסטטיסטיקה - דר יואלה ברבי מאיר תשנ 1999 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - מבוא למחקר חינוכי - דר הוז תשן 1990 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - סוגיות נבחרות במדיניות החינוך - דר וולנסקי תשנה 1995 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - פסיכולוגיה חברתית ויצוגים חברתיים - דר אמדע אור תשנח 1998 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - פסיכולוגיה חינוכית - דר אבי קפלן תשנח 1998 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - פסיכולוגיה של הלמידה - פרופ הוז תשנט 1999 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - למידה ברשת - מודול ג - דר מרסדס בן אב תשסב 2002 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - מתודולוגיה של מחקר חינוכי - דר איראלה טיכמן וינברג תשסב 2002 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - שימושי תוכנה בחינוך - מודול ב - דר מרסדס בן אב תשסב 2002 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - סוגיות במתודולוגיה וסטטיסטיקה - דר אירינה גורביץ תשסב 2002 ב
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - שימושי תוכנה בחינוך - מודול ב - דר מרסדס בן אב, דר אריאלה טייכמן וינברג תשסב 2002 א
חינוך, מנהל מערכות החינוך ומנהלים - פדגוגיה - תשסב 2002 א
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.