פרופסור

מבחנים ביהדות ממכללת אחוה בפקולטה למדעי הרוח, החוג להחוג למקרא והמזרח הקדום

החוג למקרא והמזרח הקדום - חיי היום יום ביוון ורומא - דר יוליה אוסטינובה תשנז 1997 ב
החוג למקרא והמזרח הקדום - ספר עמוס - דר שמיר יונה תשנט 1999 ב
החוג למקרא והמזרח הקדום - קיראמיקה רומית וביזנטית - דר דן אורמן תשמח 1988 ב
החוג למקרא והמזרח הקדום - מבוא לאומנות הקלאסית - דר יוליה אוסטינובה תשנד 1994 ב
החוג למקרא והמזרח הקדום - מבוא לארכיאולגיה יהודית - דר דן אורמן תשנה 1995 ב
החוג למקרא והמזרח הקדום - חיי היום יום ביוון ורומא - דר יוליה אוסטינובה תשנג 1993 ב
החוג למקרא והמזרח הקדום - נושאים מיתולוגיים באומנות היוונית - דר יוליה אוסטינובה תשנו 1996 ב
החוג למקרא והמזרח הקדום - חיי היום יום ביוון ורומא - דר יוליה אוסטינובה תשנז 1997 ב
החוג למקרא והמזרח הקדום - מדרמטורגים לגלדיאטורים: הצגות ותחרויות ביוון וברומא - דר יוליה אוסטינובה תשסב 2002 ב
החוג למקרא והמזרח הקדום - כתובות מימי בית שני, המשנה והתלמוד - מר וינשטוב תשנו 1996 א
החוג למקרא והמזרח הקדום - מבוא לאומנות הקלאסית - דר יוליה אוסטינובה תשנד 1994 ב
החוג למקרא והמזרח הקדום - חיי היום יום ביוון ורומא - דר יוליה אוסטינובה תשנג 1993 ב
החוג למקרא והמזרח הקדום - הציוויליזציה היוונית - דר יוליה אוסטינובה תשס 2000 ב
החוג למקרא והמזרח הקדום - מבוא לארכיאולגיה יהודית - דר דן אורמן תשנה 1995 ב
החוג למקרא והמזרח הקדום - הדרכה ביבליוגרפית - דר טובה פורטי תשנב 1992 א
החוג למקרא והמזרח הקדום - מבוא לקבלה א - דר בועז הוס תשנח 1998 א
החוג למקרא והמזרח הקדום - מקדש ופולחן בדת היוונית - דר יוליה אוסטינובה תשנד 1994 ב
החוג למקרא והמזרח הקדום - סוגיות נבחרות בממלכת החשמונאים - דר מנחם בן שלום תשסג 2003 א
החוג למקרא והמזרח הקדום - ספר הזוהר - דר בועז הוס תשנז 1997 א
החוג למקרא והמזרח הקדום - קנאים וקנאות - דר ישראל בן שלום תשנו 1996 ב
החוג למקרא והמזרח הקדום - קנאים וקנאות - דר ישראל בן שלום תשנא 1991 ב
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.