פרופסור

מבחנים בהיסטוריה ממכללת אחוה בפקולטה למדעי הרוח, החוג להסטוריה כללית

הסטוריה כללית - מבוא לאומנות היוונית - דר יוליה אוסטינובה תשנח 1998 ב
הסטוריה כללית - דת ופולחן ביוון - דר יוליה אוסטינובה תשנח 1998 ב
הסטוריה כללית - הרפובליקה השניה ומלחמת האזרחים בספרד - דר יצחק אביב תשמח 1989 א
הסטוריה כללית - הסטוריה צרפתית - דר יצחק אביב תשמח 1988 אב
הסטוריה כללית - מבוא להיסטוריה של העת החדשה - דר יצחק אביב תשמט 1989 ב
הסטוריה כללית - הרפובליקה השניה ומלחמת האזרחים בספרד - דר יצחק אביב תשן 1990 אב
הסטוריה כללית - דת ופולחן ביוון - דר יוליה אוסטינובה תשסג 2003 א
הסטוריה כללית - היבטים אנתרפולוגים ברפואה הבדואית - דר עארף אבו רבועה תשנג 1993 ב
הסטוריה כללית - שבטי הבדואים - עארף אבורפעז תשנה 1995 ב
הסטוריה כללית - דת ופולחן ביוון - דר יוליה אוסטינובה תשנו 1996 ב
הסטוריה כללית - מבוא לדת האסלאם - דר נמרוד הורביץ תשנט 1999 א
הסטוריה כללית - הרפובליקה השניה ומלחמת האזרחים בספרד - דר יצחק אביב תשנב 1992 שנתי
הסטוריה כללית - משטרו של פרנקו - דר יצחק אביב תשנב 1992 שנתי
הסטוריה כללית - צרפת בין שתי המלחמות - דר יצחק אביב תשנג 1993 שנתי
הסטוריה כללית - הרפובליקה השלישית בצרפת - דר בן עמוס תשן 1990 א
הסטוריה כללית - דת ופולחן ביוון - דר יוליה אוסטינובה תשנח 1998 ב
הסטוריה כללית - שקיעתה של צרפת - דר יצחק אביב תשנא 1991 אב
הסטוריה כללית - מבוא לאומנות היוונית - דר יוליה אוסטינובה תשנח 1998 ב
הסטוריה כללית - מבוא לאומנות היוונית - דר יוליה אוסטינובה תשסב 2002 ב
הסטוריה כללית - מבוא לעת העתיקה - יוון - דר יוליה אוסטינובה תשנג 1993 א
הסטוריה כללית - מבוא לעת העתיקה - יוון - דר יוליה אוסטינובה תשנה 1995 א
הסטוריה כללית - מבוא לעת העתיקה - יוון - דר יוליה אוסטינובה תשנו 1996 א
הסטוריה כללית - מבוא לעת העתיקה - יוון - דר יוליה אוסטינובה תשנז 1997 א
הסטוריה כללית - מבוא לעת העתיקה - יוון - דר יוליה אוסטינובה תשנח 1998 א
הסטוריה כללית - מבוא לעת העתיקה - יוון - דר יוליה אוסטינובה תשסב 2002 א
הסטוריה כללית - שבטי הבדואים - עארף אבורפעז תשנה 1995 א
הסטוריה כללית - שבטי הבדואים - עארף אבורפעז תשנה 1995 א
הסטוריה כללית - שבטי הבדואים - עארף אבורפעז תשנה 1995 ב
הסטוריה כללית - מבוא לעת העתיקה - יוון - דר יוליה אוסטינטובה תשסב 2002 ב
הסטוריה כללית - מבוא לעת העתיקה - יוון - דר יוליה אסטינובה תשסג 2003 א
הסטוריה כללית - מבוא לעת העתיקה - יוון - דר יוליה אוסטינובה תשנג 1993 א
הסטוריה כללית - מבוא לעת העתיקה - יוון - דר יוליה אוסטינובה תשנה 1995 א
הסטוריה כללית - מבוא לעת העתיקה - יוון - דר יוליה אוסטינובה תשנז 1997 א
הסטוריה כללית - מבוא לעת העתיקה - יוון - דר יוליה אוסטינובה תשנח 1998 א
הסטוריה כללית - מבוא לעת העתיקה - יוון - דר יוליה אוסטינובה תשסג 2003 ב
הסטוריה כללית - ספרד במאה ה20 - דר יצחק אביב תשנג 1993 ב
הסטוריה כללית - דת ופולחן ביוון - דר יוליה אוסטינובה תשסג 2003 א
הסטוריה כללית - היבטים אנתרפולוגים ברפואה הבדואית - דר עארף אבו רבועה תשנג 1993 ב
הסטוריה כללית - הרפובליקה השניה ומלחמת האזרחים בספרד - דר יצחק אביב תשמט 1989 א
הסטוריה כללית - הרפובליקה השניה ומלחמת האזרחים בספרד - דר יצחק אביב תשמו 1986 ב
הסטוריה כללית - מבוא להיסטוריה של העת החדשה - דר יצחק אביב תשמט 1989 ב
הסטוריה כללית - שקיעתה של צרפת - דר יצחק אביב תשנא 1991 ב
הסטוריה כללית - מבוא לאומנות היוונית - דר יוליה אוסטינובה תשנה 1995 ב
הסטוריה כללית - מבוא לעת העתיקה - יוון - דר יוליה אוסטינובה תשסב 2002 א
הסטוריה כללית - דת ופולחן ביוון - דר יוליה אוסטינובה תשנו 1996 ב
הסטוריה כללית - משטרו של פרנקו - דר יצחק אביב תשנב 1992 ב
הסטוריה כללית - צרפת בין שתי המלחמות - דר יצחק אביב תשנג 1993 ב
הסטוריה כללית - מבוא להיסטוריה של העת החדשה - דר רות איתן תשנד 1994 ב
הסטוריה כללית - שלהי המאה ה19 - דר אבנר בן עמוס תשנא 1991 ב
הסטוריה כללית - נוער ונעורים באירופה בעת החדשה - דר אבנר בן עמוס תשנב 1992 ב
הסטוריה כללית - מבוא לעת העתיקה - יוון - דר יוליה אוסטינובה תשסג 2003 א
הסטוריה כללית - מבוא לימי הביניים א - דר ח היימס תשנט 1999 א
הסטוריה כללית - זכויות היהודים - דר בן זאב תשנו 1996 א
הסטוריה כללית - הלאומיות הגרמנית - גב רות איתן תשנו 1996 ב
הסטוריה כללית - מבוא לאומנות היוונית - דר יוליה אוסטינובה תשסב 2002 א
הסטוריה כללית - מבוא לדת האסלאם - דר נמרוד הורביץ תשנח 1998 א
הסטוריה כללית - צרפת במאה ה19 - דר אבנר בן עמוס תשמט 1989 ב
הסטוריה כללית - תוע”י מכיבוש פומפיוס - דר בן שלום תשמט 1989 ב
הסטוריה כללית - קריאה מודרכת - דר ח היימס תשסב 2002 א
הסטוריה כללית - שלהי המאה ה19 - דר אבנר בן עמוס תשנא 1991 ב
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.