פרופסור

מבחנים בלשון ממכללת אחוה בפקולטה למדעי הרוח, החוג ללשון עברית

לשון עברית - יוצרים דו לשוניים - פרופ בקין תשן 1990 א
לשון עברית - פונטיקה ורישום פונטי - דר יעקוב בן טלילה תשמח 1988 א
לשון עברית - פונטיקה ורישום פונטי - דר יעקב בן טלילה תשמט 1989 א
לשון עברית - אוריינות אקדמית - אלוהואשלה יוסף תשסד 2004 ב
לשון עברית - ניתוח תחבירי - דר בלאו תשמט 1989 ב
לשון עברית - ניתוח תחבירי - דר בלאו תשמח 1988 א
לשון עברית - ניתוח תחבירי - דר בלאו תשמט 1989 א
לשון עברית - ניתוח תחבירי - דר בלאו תשנא 1991 א
לשון עברית - תורת ההגה של העברית החדשה - דר יעקוב בן טולילה תשנב 1992 א
לשון עברית - בלשנות חברתית - דר יעקב בן טולילה תשמז 1987 ב
לשון עברית - בלשנות חברתית - דר יעקב בן טולילה תשמח 1988 ב
לשון עברית - פילוסופיה של הלשון - פרופ ברטמן תשמח 1988 ב
לשון עברית - תולדות הלשון - דר יעקב בן טולילה תשנא 1991 ב
לשון עברית - טקסטים של העברית החדשה - פרופ עקב בן טולילה תשס 2000 א
לשון עברית - לקסיקוגרפיה עברית - פרופ יעקב בן טולילה תשנח 1998 א
לשון עברית - טקסטים משוערבים - דר יעל בלאו תשנה 1995 ב
לשון עברית - טקסטים משוערבים - דר יעל בלאו תשנז 1997 ב
לשון עברית - תחביר העברית החדשה - דר יעקב בן טולילה תשנא 1991 א
לשון עברית - לקסיקוגרפיה עברית - פרופ יעקב בן טולילה תשמו 1986 ב
לשון עברית - פרוזודיה - פרופ בקון תשן 1990 ב
לשון עברית - תורת ההגה של העברית החדשה - דר יעקב בן טולילה תשנא 1991 ב
לשון עברית - תורת ההגה של העברית החדשה - דר יעקב בן טולילה תשנג 1993 ב
לשון עברית - ניתוח תחבירי - דר יעל בלאו תשנד 1994 ב
לשון עברית - ניתוח תחבירי - דר דיתשי ברק טליה תשנו 1996 א
לשון עברית - ניתוח תחבירי - דר דיתשי ברק טליה תשנז 1997 א
לשון עברית - פונטיקה ורישום פונטי - פרופ יעקב בן טולילה תשסב 2002 א
לשון עברית - בלשנות חברתית - דר יעקוב בן טולילה תשמז 1987 ב
לשון עברית - בלשנות חברתית - דר יעקב בן טולילה תשמח 1988 ב
לשון עברית - פילוסופיה של הלשון - פרופ ברטון תשמח 1988 ב
לשון עברית - תולדות הלשון - דר יעקוב בן טולילה תשנא 1991 ב
לשון עברית - תולדות הלשון - דר יעקוב בן טולילה תשנג 1993 ב
לשון עברית - טקסטים משוערבים - דר יעל בלאו תשנה 1995 ב
לשון עברית - תולדות הלשון - דר יעקוב בן טולילה תשנה 1995 ב
לשון עברית - טקסטים משוערבים - דר יעל בלאו תשנז 1997 ב
לשון עברית - טקסטים משוערבים - דר יעל בלאו תשנט 1999 ב
לשון עברית - תולדות הלשון - דר יעל בלאו תשס 2000 ב
לשון עברית - תולדות הלשון - דר יעל בלאו תשסב 2002 ב
לשון עברית - פונטיקה ורישום פונטי - דר יעקב בן טולילה תשמח 1988 א
לשון עברית - פונטיקה ורישום פונטי - דר יעקב בן טולילה תשמט 1989 א
לשון עברית - טקסטים משוערבים - דר יעל בלאו תשסג 2003 ב
לשון עברית - טקסטים משוערבים - דר יעל בלאו תשמח 1988 א
לשון עברית - פונטיקה ורישום פונטי - פרופ יעקב בן טולילה תשסב 2002 א
לשון עברית - פונטיקה ורישום פונטי - פרופ יעקב בן טולילה תשסג 2003 א
לשון עברית - תולדות הלשון - דר יעקב בן טולילה תשנה 1995 א
לשון עברית - פרוזודיה - פרופ בקון תשן 1990 ב
לשון עברית - תורת ההגה של העברית החדשה - דר יעקוב בן טולילה תשנא 1991 ב
לשון עברית - ניתוח תחבירי - דר יעל בלאו תשנד 1994 ב
לשון עברית - תורת ההגה של העברית החדשה - דר יעקב בן טולילה תשנח 1998 ב
לשון עברית - ניתוח תחבירי - דר יעל בלאו תשמט 1989 א
לשון עברית - ניתוח תחבירי - דר יעל בלאו תשן 1990 א
לשון עברית - תורת ההגה של העברית החדשה - דר יעקב בן טולילה תשנב 1992 א
לשון עברית - לקסיקוגרפיה עברית - פרופ יעקב בן טולילה תשנח 1998 א
לשון עברית - תורת ההגה של העברית החדשה - דר מלאכי ברקאי תשנט 1999 א
לשון עברית - תחביר העברית החדשה - דר יעקב בן טולילה תשנא 1991 א
לשון עברית - לקסיקוגרפיה עברית - דר יעקב בן טולילה תשמו 1986 ב
לשון עברית - מבוא לדקדוק העברית - דר דיתשי ברק טליה תשנח 1998 ב
לשון עברית - מבוא לדקדוק העברית - דר דיתשי ברק טליה תשנט 1999 ב
לשון עברית - ניקוד - דר אסנת דמרי תשסג 2003 ב
לשון עברית - ניתוח תחבירי - דר דיתשי ברק טליה תשסב 2002 ב
לשון עברית - ניתוח תחבירי - דר דיתשי ברק טליה תשסג 2003 א
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.