פרופסור

מבחנים בחינוך ממכללת בית ברל בפקולטה לבית הספר לחינוך, החוג להחוג לשפה וספרות ערבית

החוג לשפה וספרות ערבית - מבנה המשפט וביטויו בטקסט - אירית דוש וינברג תשסה 2005 א
החוג לשפה וספרות ערבית - ערבית - שרון שטרית ששון תשסה 2005 א
החוג לשפה וספרות ערבית - ערבית - שרון שטרית ששון תשסה 2005 א
החוג לשפה וספרות ערבית - פרשנות הקוראן - פרופ ב אברהמוב תשסה 2005 ב
החוג לשפה וספרות ערבית - ערבית - שרון שטרית ששון תשסה 2005 ב
החוג לשפה וספרות ערבית - פרשנות הקוראן - פרופ ב אברהמוב תשסה 2005 ב
החוג לשפה וספרות ערבית - טקסטים קלאסיים מתקדמים - פרופ ב אברהמוב תשסה 2005 ב
החוג לשפה וספרות ערבית - טקסטים קלאסיים מתקדמים - פרופ ב אברהמוב תשסה 2005 ב
החוג לשפה וספרות ערבית - מבנה המשפט וביטויו בטקסט - אירית דוש וינברג תשסה 2005 ב
החוג לשפה וספרות ערבית - מערכת הפועל הערבי - אירית דוש וינברג תשסה 2005 ב
החוג לשפה וספרות ערבית - ערבית - שרון שטרית ששון תשסה 2005 ב
החוג לשפה וספרות ערבית - מערכת הפועל הערבי - אלון פרגמן תשסו 2006
החוג לשפה וספרות ערבית - הבעה ותרגום בערבית - יצחק שניבוים 1
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.