פרופסור

מבחנים בחינוך ממכללת בית ברל בפקולטה לבית הספר לחינוך, החוג להחוג לחינוך

החוג לחינוך - למידה וחשיבה - דר רחל ארנון תשסה 2005 א
החוג לחינוך - מחשבות החינוך - דר הרצל ברוך תשסה 2005 א
החוג לחינוך - תכנון תוכנית חינוכית - תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - מחשבות החינוך - דר יואב סילברט תשסה 2005 א
החוג לחינוך - הערכת השגי לומדים - אירית מירו תשסה 2005 א
החוג לחינוך - הערכת השגי לומדים - רבקה שטטפלד תשסה 2005 א
החוג לחינוך - סוציולוגיה בחינוך - דר מירה פרוינד תשסה 2005 א
החוג לחינוך - שונות בחינוך - דר מרים קדרוני תשסה 2005 א
החוג לחינוך - למידה וחשיבה - דר רחל ארנון תשסה 2005 א
החוג לחינוך - מחשבות החינוך - דר נמרוד אלוני תשסה 2005 א
החוג לחינוך - מחשבות החינוך - תשסה 2005 א
החוג לחינוך - מחשבות החינוך - דר יואב סילברט תשסה 2005 א
החוג לחינוך - פסיכולוגיה של החינוך - שרית גדעוני כהן תשסה 2005 א
החוג לחינוך - פיתוח חשיבה באמצעות תצפיות וניסויים - דר בתיה אילון תשסה 2005 א
החוג לחינוך - התפתחות וליקויים ברכישת שפה - שגית דודזון יפה תשסה 2005 א
החוג לחינוך - הערכת השגי לומדים - אירית מירו תשסה 2005 א
החוג לחינוך - סוציולוגיה בחינוך - דר מירה פרוינד תשסה 2004 א
החוג לחינוך - שונות בחינוך - דר גלעדה אבישר תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - שונות בחינוך - דר אורית אלמוג תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - הבטים פסיכולוגיים בהוראת מתמטיקה - דר אביקם גזית תשסד 2004 ב
החוג לחינוך - מחשבות החינוך - דר אלי כהן גוור תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - פסיכולוגיה של החינוך - שרית גדעוני כהן תשסה 2005 א
החוג לחינוך - שונות בחינוך - ריבה מנדל תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - מחשבות החינוך - דר יואב סילברט תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - שונות בחינוך - מרים קדרוני תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - שונות בחינוך - שריפט רות תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - שונות בחינוך - דר שלי שנהב תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - שונות בחינוך - דר גלעדה אבישר תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - מבוא לתכנון לימודים - תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - מחשבות החינוך - דר אלי כהן גוור תשסה 2005 א
החוג לחינוך - שונות בחינוך - ריבה מגדל תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - מחשבות החינוך - דר יואב סילברט תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - שונות בחינוך - דר מרים קדרוני תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - שונות בחינוך - שריפט רות תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - שונות בחינוך - דר שלי שנהב תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - כלכלת ישראל - פרופ יצחק גרינברג תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - כלכלת ישראל - פרופ יצחק גרינברג תשסה 2005 א
החוג לחינוך - כלכלת ישראל - פרופ יצחק גרינברג תשסה 2005 א
החוג לחינוך - כלכלת ישראל - פרופ יצחק גרינברג תשסה 2005 ב
החוג לחינוך - התגבשות החינוך היהודי בעידן המודרני - דר יואב סילברט תשסו 2006 א
החוג לחינוך - סוציולוגיה בחינוך - פרופ סילביה ביזאיי תשסו 2006 א
החוג לחינוך - סוציולוגיה בחינוך - דר שלומית בכר תשסו 2006 א
החוג לחינוך - סוציולוגיה בחינוך - ורדה לבנון תשסו 2006 א
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.