פרופסור

מבחנים במדעי ההתנהגות מהמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון בפקולטה למדעי החברה, החוג למדעי ההתנהגות

מדעי ההתנהגות - תאוריות באישיות א - דר איתן בירנבאום תשסו 2006 א
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה ג’ - תשס”ו 2006
מדעי ההתנהגות - תפיסה - ד”ר שאקי שמואל 1
מדעי ההתנהגות - למידה וזכירה - חדד גלית 0
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה ב - דר כהן בוקק יערית 1 ב
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה ב - דר כהן בוקק יערית 0
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה ב - דר כהן בוקק יערית 1 תרגיל 3
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה ב - דר כהן בוקק יערית 0 תרגיל 5
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה ב - דר כהן בוקק יערית 1
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה ב - דר כהן בוקק יערית תשס”ו 2006 א
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה א - אסתר וגנר 0
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה א - מבחן לדוגמא 1 א
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה א - דר כהן-בוקק יערית 0 תרגיל 1
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה א - דר כהן-בוקק יערית 1 תרגיל 2
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה א - דר כהן-בוקק יערית תשס”ו 2006 תרגיל 3
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה א - דר כהן-בוקק יערית 0 תרגיל 4
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה א - דר כהן-בוקק יערית 0 תרגיל 5
מדעי ההתנהגות - שיטות מחקר וסטטיסטיקה א - דר כהן-בוקק יערית 1 שאלות לדוגמא
מדעי ההתנהגות - תקצוב ובקרת פרוייקטים תחת אילוצים בשלטון - פרופ גרשון אהרונוב 0
מדעי ההתנהגות - תאוריות באישיות א -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.