פרופסור

מבחנים במדעי החיים כללי ממכמורת בפקולטה למדעי הים, החוג למדעי הים

מדעי הים - פיסיקה מכניקה - הוד שחר תשסג 2003 א
מדעי הים - פיסיקה מכניקה - הוד שחר תשסב 2002 א
מדעי הים - ניווט מכשירים - אריק קאופמן תשנט 1999 ב
מדעי הים - ניווט מכשירים - אריק קאופמן תשנח ב
מדעי הים - ניווט מכשירים - אריק קאופמן תשסא 2001 ב
מדעי הים - ניווט מכשירים - אריק קאופמן תשס 2000 ב
מדעי הים - ניווט מכשירים - אריק קאופמן תשס”ב 2002 ב
מדעי הים - ניווט אסטרונומי+ניווט מכשירים - אריק קאופמן תשנט 1999 ב
מדעי הים - ניווט מכשירים - אריק קאופמן תשס 1999 ב
מדעי הים - ניווט מכשירים - אריק קאופמן תשסא ב
מדעי הים - ניווט מכשירים - אריק קאופמן תשס 2000 ב
מדעי הים - ניווט חופי - ד תשס 2000
מדעי הים - ניווט חופי - תשנט 1999 א
מדעי הים - ניווט חופי - תשנט 1999
מדעי הים - ניווט חופי - תשס 1999 א
מדעי הים - ניווט חופי - אריק קאופמן תשסא א
מדעי הים - ניווט חופי ב - תשנט 1999
מדעי הים - ניווט חופי - תשסא 2001 א
מדעי הים - ניווט חופי - תשסב 2002 א
מדעי הים - ניווט חופי - אריק קאופמן תשסא 2001
מדעי הים - ניווט חופי ב - תשס 2000
מדעי הים - ניווט חופי - ד תשס 2000
מדעי הים - ניווט חופי - אריק קאופמן תשסב
מדעי הים - ניווט חופי - ד תשס 2000
מדעי הים - ניווט חופי - ד תשס 2000
מדעי הים - גאומורפולוגיה - מייקל לזר תשסג 2003 א
מדעי הים - גאומורפולוגיה - מייקל לזר תשסד א
מדעי הים - גאומורפולוגיה - מייקל לזר תשסד 2004 א
מדעי הים - גאומורפולוגיה - מייקל לזר תשסד 2004 א
מדעי הים - הסתברות וסטטיסטיקה - אידה קוקליאנסקי תשסד א
מדעי הים - פיזיולוגיה - דוד ליכטשטיין תשסב 2002 ב
מדעי הים - מכונאות ספינה - גל וובר תשנט א
מדעי הים - מכונאות ספינה - זאב גלאובר תשנח 1998 ב
מדעי הים - מכונאות ספינה - תשנח 1998
מדעי הים - מכונאות ספינה - תשס”א ב
מדעי הים - מכונאות ספינה - תש”ס ב
מדעי הים - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - אידה קוקליאנסקי תשסא א
מדעי הים - ביולוגיה מולקולרית - ירון טיקוצנסקי תשסד 2004 א
מדעי הים - ביולוגיה מולקולרית - ירון טיקוצנסקי תשסב 2002 א
מדעי הים - ביולוגיה מולקולרית - ירון טיקוצנסקי תשסב 2002 א
מדעי הים - מיקרוביולוגיה ימית - שרון לוי תשס א
מדעי הים - חדוא א - לוזינסקי נטלי תשסב 2002 ב
מדעי הים - חדוא א - רוני נחום תשסב 2002 ב
מדעי הים - חדוא א - לוזינסקי נטלי תשסב 2002 ב
מדעי הים - חדוא א - לוזינסקי נטלי תשסג 2003 ב
מדעי הים - חדוא א - לוזינסקי נטלי תשסג 2003 א
מדעי הים - מכונאות למשיט כלי שיט קטנים - תשסא 2001
מדעי הים - איכטיולוגיה - ד תשסג 2003
מדעי הים - חשמל גלים - הוד שחר תשסא 2002 ב
מדעי הים - פיזיולוגיה - דוד ליכטשטיין תשסא 2001 ב
מדעי הים - גנטיקה - אדם פרידמן+ירון טיקוצנסקי תשסד 2004 א
מדעי הים - גנטיקה וביולוגיה מולקולרית - ירון טיקוצנסקי+אדם פרידמן תשס 2000 א
מדעי הים - גנטיקה - אדם פרידמן ירון טיקוצנסקי תשסב 2002 א
מדעי הים - גנטיקה וביולוגיה מולקולרית - אדם פרידמן ירון טיקוצנסקי תשס 2000 א
מדעי הים - גנטיקה וביולוגיה מולקולרית - אדם פרידמן ירון טיקוצנסקי תשס 2000 א
מדעי הים - ביוכימיה - הטי שלם תשנט 1999 ב
מדעי הים - ביוכימיה - הטי שלם תשנט 1999 ב
מדעי הים - ביוכימיה - הטי שלם תשס 2000 ב
מדעי הים - ביוכימיה - הטי שלם תשס 2000 א
מדעי הים - פיסיקה מכניקה - הוד שחר תשסה 2005 א
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.