פרופסור

מבחנים בהנדסת תעשייה וניהול ממכללת אורט בראודה בפקולטה להנדסה, החוג לתעשיה וניהול

תעשיה וניהול - מודלים סטוכסטים - תמר גדריך תשסא 2001 ב
תעשיה וניהול - תורת השיבוץ - אילן הפטר תשסג 2003 א
תעשיה וניהול - מימון וניתוח כדאיות השקעות - פרש שולמית + נדלר מרדכי תשסג 2003 ב
תעשיה וניהול - מודלים סטוכסטים - תמר גדריך תשסא 2001 א
תעשיה וניהול - מודלים סטוכסטים - תמר גדריך תשסב 2002 ב
תעשיה וניהול - מודלים סטוכסטים - רחל רביב תשסג 2003 ב
תעשיה וניהול - הסתברות - תמר גדריך תשס 2000
תעשיה וניהול - ניתוח כדאיות פרוייקטים - יצחק גדרון תשסג 2003 א
תעשיה וניהול - הסתברות - תמר גדריך תשס 2000 ב
תעשיה וניהול - הסתברות - תמרגדריך+אביטל צורי עציוני תשסא 2001 ב
תעשיה וניהול - הסתברות - יונית ברון תשסב 2002 א
תעשיה וניהול - הסתברות - תשסג 2003 ד
תעשיה וניהול - הסתברות - תמר גדריך תשסג 2003 א
תעשיה וניהול - הסתברות - תמר גדריך תשסד 2004 א
תעשיה וניהול - הסתברות - תמר גדריך תשסג 2003 ב
תעשיה וניהול - מבוא למערכות מידע - דורון פארן תשסא 2001 א
תעשיה וניהול - מבוא למערכות מידע - דורון פארן תשסא 2001 א
תעשיה וניהול - מבוא למערכות מידע - דורון פארן תשסא 2001 ב
תעשיה וניהול - מבוא למערכות מידע - דורון פארן תשסא 2001 ב
תעשיה וניהול - מבוא למערכות מידע - דורון פארן תשסב 2002 א
תעשיה וניהול - מבוא למערכות מידע - דורון פארן תשסב 2002 ב
תעשיה וניהול - התנהגות ארגונית - ד תשסג 2003 6
תעשיה וניהול - ניהול איכות סטטיסטי - שוקי דרור תשסב 2002
תעשיה וניהול - ניהול איכות סטטיסטי - שוקי דרור תשסג 2003 ב
תעשיה וניהול - ניהול מידע בארגונים - דורון פארן תשסג 2003 א
תעשיה וניהול - ניהול ידע ופתרון בעיות - דורון פארן תשסג 2003 ב
תעשיה וניהול - מודלים דטרמיניסטים - לימור לנגבוד תשס
תעשיה וניהול - מודלים דטרמיניסטים - לימור לנגבורד תשסב 2002 4
תעשיה וניהול - מודלים דטרמיניסטים - לימור לנגבורד תשסב 2002 4
תעשיה וניהול - מודלים דטרמיניסטים - לימור לנגבורד תשסג 2003 4
תעשיה וניהול - סימולציה - שוקי דרור תשסב 2002 6
תעשיה וניהול - תוכן הנדסי 1 - יצחק גדרון תשסג 2004 א
תעשיה וניהול - סימולציה - שוקי דרור תשסד 2004 6
תעשיה וניהול - מבוא להנדסת חשמל - תשסג 2003 ב
תעשיה וניהול - מבוא להנדסת חשמל - ד תשסג 2003 ינואר
תעשיה וניהול - ניהול פרויקט מיחשוב - דורון פארן תשסב 2002 ב
תעשיה וניהול - ניהול פרויקט מיחשוב - דורון פארן תשסב 2002 ב
תעשיה וניהול - ניהול פרויקט מיחשוב - דורון פארן תשסג 2003 ב
תעשיה וניהול - ניהול פרויקט מיחשוב - דורון פארן תשסג 2003 ב
תעשיה וניהול - סטטיסטיקה יישומית - רחל רביד תשסב 2002 5
תעשיה וניהול - חדו”א 1 - תשס”ה 2005
תעשיה וניהול - חדו”א 1 - תשס”ה 2005
תעשיה וניהול - חדו”א 1 - תשס”ג 2003 ג
תעשיה וניהול - חדו”א 1 - תשס”א 2001
תעשיה וניהול - חדו”א 1 - 0
תעשיה וניהול - חדו”א 1 - 1
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.