פרופסור

מבחנים בכלכלה וניהול מאקדמית בפקולטה למנהל עסקים, החוג למנהל עסקים

מנהל עסקים - מימון א - אברהם פולובין תשסב 2002 ב
מנהל עסקים - התמודדות עם דחק - סיגל תפארת
מנהל עסקים - התנהגות ארגונית - דר לירית אבלס ריוין תשס 2000
מנהל עסקים - יסודות החשבונאות - חיים אסייג משה טל תשנה 1995 א
מנהל עסקים - כלכלה - ליאמא דוידוביץ תשנה 1995 א
מנהל עסקים - מחקרי שיווק - אייל חסון תשנו 1996 א
מנהל עסקים - מדיניות מותגים - רם הרשטיין תשנט 1999 א
מנהל עסקים - מדיניות מותגים - רם הרשטיין תשנט 1999 א
מנהל עסקים - תמחיר וניתוח דוחות כספיים - רונן זינגר תשנט 1999 ב
מנהל עסקים - מבוא למערכות מידע - דני גלין תשסד 2004 ב
מנהל עסקים - מבוא למערכות מידע - דניאל גלין תשנח 1998 ב
מנהל עסקים - אסטרטגיה עסקית - יגאל שחם תשסג 1993 א
מנהל עסקים - שיטות מחקר וחקר שווקים - הדס הרמתי
מנהל עסקים - יסודות הניהול ותפעול הייצור - גדי ויטנר תשסד 2004 ב
מנהל עסקים - מתמטיקה - בר משה רוצי תשסד 2004 ב
מנהל עסקים - התנהגות ארגונית - ריטה אלוני תשסד 2004 א
מנהל עסקים - מתמטיקה - אריאלה הר תשנח 1998 א
מנהל עסקים - מתמטיקה - אריאלה הר תשנח 1998 א
מנהל עסקים - מתמטיקה - גיורא דולה אריאלה הר תשנה 1996 ב
מנהל עסקים - מתמטיקה - אריאלה הר תשנה 1998 א
מנהל עסקים - מתמטיקה - אריאלה הר תשנה 1995 א
מנהל עסקים - מתמטיקה - אריאלה הר תשנה 1995 א
מנהל עסקים - מתמטיקה - אריאלה הר תשנה 1995 ב
מנהל עסקים - חשבונאות ניהולית - אברהם פולובין תשנו 1996 א
מנהל עסקים - ניהול מותגים - רם הרשטיין תשסד 2004 ב
מנהל עסקים - ניהול משאבי אנוש - ד תשס 2000
מנהל עסקים - שיטות מחקר - דר הדס הרמתי תשסא 2001 ב
מנהל עסקים - שיטות מחקר - דר הדס הרמתי תשסב 2002 א
מנהל עסקים - שיטות מחקר - דר הדס הרמתי תשסא 2001 א
מנהל עסקים - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 - רובי בר משה תשסג 2003 ב
מנהל עסקים - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 - רובי בר משה תשסג 2003 ב
מנהל עסקים - סטטיסטיקה ב - אידה קוקליאנסקי תשסב 2002 ב
מנהל עסקים - סטטיסטיקה ב - אידה קוקליאנסקי תשסא 2001 ב
מנהל עסקים - מבוא למאקרו כלכלה - עומר מואב תשנו 1996 ב
מנהל עסקים - מדיניות מחירים - דן נדלר תשנח 1998 א
מנהל עסקים - ניתוח דוחות כספיים - תשסא 2001 א
מנהל עסקים - ניהול מוכרים ומכירות -
מנהל עסקים - המבנה החברתי של ישראל - חיים גינזבורג סיביל היילברון תשנז 1997 ב
מנהל עסקים - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 - רובי בר משה תשס 2000 א
מנהל עסקים - ניהול השיווק - דר רם הרשטין תשס 2000 ב
מנהל עסקים - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 - רובי בר משה תשסג 2003 א
מנהל עסקים - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 - רובי בר משה תשסג 2003 א
מנהל עסקים - תעסוקה, קריירה ומוביליות - חיים גינזבורג תשסד 2004 א
מנהל עסקים - יחסי עבודה - ארז דן תשסד 2004 ב
מנהל עסקים - אסטרטגיה שיווקית - מאיר בן חיים תשסב 2002 א
מנהל עסקים - תקשורת מחשבים - דניאל פונצק תשסג 2003 ב
מנהל עסקים - תעסוקה, קריירה ומוביליות - חיים גינזבורג תשסג 2003 א
מנהל עסקים - חשבונאות - זהר פלדבוי תשנו 1996 א
מנהל עסקים - חשבונאות - אלי פאר
מנהל עסקים - חשבונאות - אלי פאר
מנהל עסקים - חשבונאות - אלי פאר
מנהל עסקים - חשבונאות - אלי פאר
מנהל עסקים - חשבונאות - אלי פאר
מנהל עסקים - חשבונאות - אלי פאר
מנהל עסקים - מאקרו כלכלה - אהוד סט תשנג 1993 ב
מנהל עסקים - מאקרו כלכלה - אהוד סט 1989 א
מנהל עסקים - מאקרו כלכלה - אהוד סט ב
מנהל עסקים - מאקרו כלכלה - אהוד סט תשנד 1994 ב
מנהל עסקים - מאקרו כלכלה - אהוד סט
מנהל עסקים - מאקרו כלכלה - אהוד סט תשסד 1994 א
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.