פרופסור

מבחנים בביוטכנולוגיה מהמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון בפקולטה להנדסה, החוג לביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה - פיזיקה - פר לויטן יעקב תשסג 2003 א
ביוטכנולוגיה - כימיה כללית פיזיקלית - יוסי טליוסף קירה נפידוב תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - מיקרוביולוגיה - דר מידן נחמן תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - מיקרוביולוגיה - דר נחמן מידן תשסא 2001 א
ביוטכנולוגיה - מיקרוביולוגיה - בת חן תשסב 2002
ביוטכנולוגיה - מיקרוביולוגיה - דר סגל ברוך תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - כימיה אורגנית - דר רעיה לוין יוסי טליוסף תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - כימיה - תשסב 2002
ביוטכנולוגיה - כימיה - תשסג 2003
ביוטכנולוגיה - כימיה - קירה נפידוב תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - כימיה - קירה נפידוב תשסב 2001 א
ביוטכנולוגיה - מתמטיקה - דר מיכאל ניסנביץ תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - מתמטיקה - דר מיכאל ניסנביץ תשסב 2002 ב
ביוטכנולוגיה - ביולוגיה של תאים ואורגניזמים - דר מיכאל פירר תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - ביולוגיה של תאים ואורגניזמים - דר מיכאל פירר תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - מבוא למחשבים - פרופ’ ישראל חנוקוגלו תשסג 2003 ב
ביוטכנולוגיה - כימיה אורגנית - פרופסור שמעון שצמילר תשסג 2003 ב
ביוטכנולוגיה - אמצעי חישה ומדידות - מיכאל ניסנביץ תשסג 2003 ב
ביוטכנולוגיה - כלכלה ותמחיר - ידידיה בומש תשסג 2003 א
ביוטכנולוגיה - פיזיולוגיה של הצמח - גלית סעדיה תשסג 2002 ב
ביוטכנולוגיה - כלכלה ותמחיר - ידידיה בומש תשסג 2003 א
ביוטכנולוגיה - ביולוגיה של התא - דר מיגן נחמן תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - ביולוגיה של התא - דר מיכאל פירר תשסא 2001 א
ביוטכנולוגיה - ביולוגיה של התא - דר מיכאל פירר תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - ביוכימיה - פנינה דרורי תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - ביוכימיה - פנינה דרורי תשס 2000
ביוטכנולוגיה - מיקרוביולוגיה רפואית - יוכבד פנחסי - אדיב תשסג 2003 א
ביוטכנולוגיה - פיזיולוגיה של הצמח - סעדיה גלית תשסב 2001 ב
ביוטכנולוגיה - פיזיקה 2 -חשמל ומגנטיות - תשסד 2004 ב
ביוטכנולוגיה - ביולוגיה מולקולרית - ד תשסג 2003 א
ביוטכנולוגיה - ביולוגיה מולקולרית - יעל ליברמן תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - אימונולוגיה - תשסג א+ב
ביוטכנולוגיה - אימונולוגיה - מיכאל פירר תשנט 1999 א
ביוטכנולוגיה - אימונולוגיה - תשסג 2003 ב
ביוטכנולוגיה - הנדסה כימית 2 - תשסא 2001 ב
ביוטכנולוגיה - הנדסה כימית 1 - מרינה ניסנביץ תשסג 2003 א
ביוטכנולוגיה - תרביות תאים - אילן אביטבול תשסג 2003 ב
ביוטכנולוגיה - כימיה - תשסא 2001
ביוטכנולוגיה - כימיה - תשסב 2002
ביוטכנולוגיה - מיקרוביולוגיה - סגל ברוך תשסב 2002
ביוטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה בחקלאות - גלית סעדיה תשסג 2003 א
ביוטכנולוגיה - כימיה - קירה נפידוב תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - כימיה אורגנית - פרופ’ שמעון שצמילר תשסג 2003 ב
ביוטכנולוגיה - פיזיקה - ר. פוגרב, י.רייחלין תשסג 2003 א
ביוטכנולוגיה - פיזיקה - תשסד א
ביוטכנולוגיה - מבוא למחשבים - פרופ’ ישראל חנוקוגלו תשסד 2004 א
ביוטכנולוגיה - גנטיקה - ליברמן יעל תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - ביוכימיה - פנינה דרורי תשסא 2001 א
ביוטכנולוגיה - ביוכימיה - פנינה דרורי תשסב 2001 א
ביוטכנולוגיה - ביוכימיה - פנינה דרורי תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - ביוכימיה - פנינה דרורי תשסא 2001 ב
ביוטכנולוגיה - כימיה כללית פיזיקלית - יוסי טל-יוסף קירה נפידוב תשסב 2002
ביוטכנולוגיה - הנדסה כימית 1 - גד פנחסי תשסד 2004 א
ביוטכנולוגיה - הנדסה כימית 1 - גד פנחסי תשסג 2003 א
ביוטכנולוגיה - הנדסה כימית 1 - גד פנחסי תשסד 2004 א
ביוטכנולוגיה - כימיה כללית פיזיקלית - פרופ’ מיכאל ליוינגרד תשסד 2004
ביוטכנולוגיה - כימיה אורגנית 2 - פרופ שמעון שצמילר תשסד 2004 א
ביוטכנולוגיה - חישת מזון - תשסג 2003 א
ביוטכנולוגיה - תהליכי הפרדה - מיכאל פירר תשסב 2002 א
ביוטכנולוגיה - תהליכי הפרדה - ד תשסג 2003 ב
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.