פרופסור

מבחנים במדעי ההתנהגות ממכללת ספיר בפקולטה למדעי החברה, החוג למדעי ההתנהגות

מדעי ההתנהגות - שימושי מחשב - ליאת הדר אורית רויז תשסה 2005 ב
מדעי ההתנהגות - מבוא לאנתרופולוגיה ב - דר אנדרה לוי תשסה 2005
מדעי ההתנהגות - מבוא לפסיכולוגיה ב - פרופ נחשון מירן פרופ יוסי צלגוב דר אבי בסד תשסה 2005 ב
מדעי ההתנהגות - מדיניות רווחה - אלי לשם תשס”ד 2004 א
מדעי ההתנהגות - סקרים ושיטות ליניאריות - ד”ר אוריאל סליוואן ורועי לוריא תשס”ג 2003 ב
מדעי ההתנהגות - אנתרופולוגיה - ד”ר פנינה מוצפי הלר תשנ”ז 1997 א
מדעי ההתנהגות - ניהול שירותי רווחה - ד”ר יקוביץ אסתר 0
מדעי ההתנהגות - תולדות ערי הפיתוח בישראל - מר אהרון (ארה’לה) כהן תשסו 2006 ב
מדעי ההתנהגות - הפרט בחברה - תשסו 2006 א
מדעי ההתנהגות - שימושי מחשב - ליאת הדר אורית רויז שני מנשקו ענבל רון אבי דרושקה רביד בוגר וליאת גולדפרב תשס”ה 2005 ב
מדעי ההתנהגות - סקרים ושיטות ליניאריות - פרופ אוריאל סליוואן, דר יעל פוזננסקי, גב ליאת גולדפרב, מר אורי אלוגון תשסו 2006 ב
מדעי ההתנהגות - הסקה סטטיסטית - אסנת מילמן יעל פוזננסקי וזיאד ספדי תשס”ה 2005 ב
מדעי ההתנהגות - הפרט בחברה - תשסו 2006 ב
מדעי ההתנהגות - סקרים ושיטות ליניאריות - ד”ר אוריאל סליוואן ורועי לוריא תשסה 2005 ב22.6
מדעי ההתנהגות - סקרים ושיטות ליניאריות - פרופ אוריאל סליוואן, דר יעל פוזננסקי, גב ליאת גולדפרב, מר אורי אלוגון תשסו 2006 ב
מדעי ההתנהגות - משפחה חברה ומדינה - ד”ר מאיה רוזנפלד תשסו 2006 ב
מדעי ההתנהגות - שימושי מחשב - ענבל רון קפלן תשסו 2006 ב
מדעי ההתנהגות - תולדות ערי הפיתוח בישראל - מר אהרון (ארה’לה) כהן תשסה 2005 א
מדעי ההתנהגות - תולדות ערי הפיתוח בישראל - מר אהרון (ארה’לה) כהן תשסו 2006 ב
מדעי ההתנהגות - מבנה חברתי של ישראל - ד”ר דניאל דה מלאך תשס”ב 2002
מדעי ההתנהגות - מבוא לסטטיסטיקה - ד”ר הלית דורי יעל פוזננסקי וזיאד ספדי תשס”ו 2006 א
מדעי ההתנהגות - מבוא לאנתרופולוגיה ב - ריקי שובר תשס”ג 2003 ב
מדעי ההתנהגות - יסודות החשבונאות - רוח אריה טננבאום, רוח חגית מימון תשסו 2006 ב
מדעי ההתנהגות - הסקה סטטיסטית - אסנת מילמן עינת יהנה שני מנשקו ואלכס גוטלר תשס”ג 2003 ב
מדעי ההתנהגות - שוק דתי מקוטב - רועי טל תשסו 2006 א
מדעי ההתנהגות - יסודות החשיבה החברתית - ד”ר מאיה רוזנפלד תשסו 2006 א
מדעי ההתנהגות - פסיכולוגיה התפתחותית - דר אבי בסר תשסו 2006 ב
מדעי ההתנהגות - פוליטיקה של זהויות - דר רועי טל תשסו 2006 ב
מדעי ההתנהגות - מבוא לאנתרופולוגיה - תשסג 2003 ב
מדעי ההתנהגות - מבוא לאנתרופולוגיה - דר אנדרה לוי תשסו 2006 ב
מדעי ההתנהגות - מבוא לאנתרופולוגיה - דר אנדרה לוי תשסו 2006 ב
מדעי ההתנהגות - סקרים ושיטות ליניאריות - ד”ר אוריאל סליוואן ורועי לוריא תשס”ג 2003 ב
מדעי ההתנהגות - סקרים ושיטות ליניאריות - פרופ אוריאל סליוואן, דר יעל פוזננסקי, גב ליאת גולדפרב, מר אורי אלוגון תשסה 2005 ב29.6
מדעי ההתנהגות - תיאוריות של מגדר - דר חנה אבנת תשסו 2006 ב
מדעי ההתנהגות - יסודות החשיבה החברתית - דר מאיה רוזנפלקד תשסז 2007 ב
מדעי ההתנהגות - יסודות החשבונאות - רוח אריה טננבאום רוח חגית מימון תשסז 2007 א
מדעי ההתנהגות - מבוא לאנתרופולוגיה -
מדעי ההתנהגות - השינוי טכנוקרטי בחברה ובארגונים -
מדעי ההתנהגות - יסודות החשבונאות -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.