פרופסור

מבחנים בספרות ממכללת אחוה בפקולטה למדעי הרוח, החוג לשירה וספרות עברית

שירה וספרות עברית - מבוא לשירה עברית - גב שרה אור תשנד 1994 ב
שירה וספרות עברית - מוסכמות ושירה אישית (פרו”ס) - גב שרה אור תשנז 1997 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה עברית - גב שרה אור תשנד 1994 ב
שירה וספרות עברית - מוסכמות ושירה אישית (פרו”ס) - גב שרה אור תשנז 1997 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לסיפורת העברית החדשה - דר יצחק בן מרדכי תשמט 1989 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לסיפורת העברית החדשה - דר יצחק בן מרדכי תשנב 1992 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה - דר בן מרדכי, דר צלוזן תשנה 1995 א
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה עברית - גב שרה אור תשנז 1997 א
שירה וספרות עברית - שמואל הנגיד - דר ד ברגמן תשנו 1996 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה העברית החדשה - דר יצחק בן מרדכי תשנו 1996 א
שירה וספרות עברית - מבוא לסיפורת העברית החדשה - דר חמוטל בר יוסף תשנז 1997 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה עברית - דר בר יוסף תשמח 1988 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה עברית - דר חמוטל בר יוסף תשנא 1991 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה - דר בן מרדכי, דר צלוזן תשנה 1995 ב
שירה וספרות עברית - ספרות וקולנוע - דר רחל ויסברוד תשנה 1995 א
שירה וספרות עברית - מבוא לשירת ימי הביניים - דר ד ברגמן תשנב 1992 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה העברית החדשה - דר יצחק בן מרדכי תשנג 1993 ב
שירה וספרות עברית - דקאדנס וסימבוליזם בספרות העברית - דר ח. בר יוסף תשנג 1993 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה העברית החדשה - דר יצחק בן מרדכי, דר אילנה שחף תשנו 1996 ב
שירה וספרות עברית - שירה עברית בדור הזה - דר ברגמן תשנב 1992 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לסיפורת העברית החדשה - דר יצחק בן מרדכי תשמט 1989 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לסיפורת העברית החדשה - דר יצחק בן מרדכי תשנב 1992 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה עברית - דר חמוטל בר יוסף תשנא 1991 ב
שירה וספרות עברית - השירה העברית בספרד - דר ברגמן תשנג 1993 ב
שירה וספרות עברית - הספרות העברית לדורותיה - פרופ חמוטל בר יוסף תשנח 1998 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לסיפורת העברית החדשה - פרופ חמוטל בר יוסף תשנז 1997 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה - דר בן מרדכי, דר צלוזן תשנה 1995 א
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה העברית החדשה - דר יצחק בן מורדכי תשנב 1992 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה העברית החדשה - דר יצחק בן מרדכי תשנג 1993 ב
שירה וספרות עברית - דקאדנס וסימבוליזם בספרות העברית - דר ח. בר יוסף תשנג 1993 ב
שירה וספרות עברית - הלשון הפיגורטיבית בשירה העברית - פרופ ח בר יוסף תשנג 1993 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה העברית החדשה - דר יצחק בן מרדכי, גב אילנה שחף תשנו 1996 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה העברית החדשה - דר יצחרק בן מרדכי תשנח 1998 ב
שירה וספרות עברית - תולדות הספרות העברית - פרופ בר יוסף חמוטל תשסב 2002 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לספרות ב’ - דר גולדבלאט תשנא 1991 ב
שירה וספרות עברית - ספרות הילדים העברית - גב שקולניק תשמח 1986 ב
שירה וספרות עברית - המודרניזם בשירה הארץ ישראלית בשנות ה20 וה30 - דר חניטה גולדבלאט תשנו 1996 ב
שירה וספרות עברית - מספרות המדרש ועד לחסידות - דר חיים וייס תשסד 2004 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירה העברית החדשה - דר טל פרנקל אוסמן תשס 2000 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירת ימי הביניים - דר תמר מאיר תשס 2000 ב
שירה וספרות עברית - מבוא לשירת ימי הביניים - דר תמר מאיר תשס 2000 ב
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.