פרופסור

מבחנים בהנדסה כללי ממכללת תל חי בפקולטה לכללי, החוג ללימודים רב תחומיים

לימודים רב תחומיים - כימיה פיסיקלית - מלכה אפשטיין תשנ”ח 1998 ב/
לימודים רב תחומיים - מתמטיקה לקולנוע - פרי שלומי תשסב א
לימודים רב תחומיים - אמנות צלבנית - מוסלמית - מירי גביש – צח תשנ”ט 1999
לימודים רב תחומיים - ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי - ד"ר שמואל דותן
לימודים רב תחומיים - מבוא לתולדות הארץ במאות ה 16-19 - דר חיים גורן תשסא 2001 א
לימודים רב תחומיים - מבוא לתולדות הארץ במאות ה 16-19 - דר חיים גורן תשסב 2001 א
לימודים רב תחומיים - מבוא לפסיכולוגיה של האמנויות - דר אמיר כהן שלו תשסב 2002 א
לימודים רב תחומיים - מבוא לפסיכולוגיה של האמנויות - דר אמיר כהן שלו
לימודים רב תחומיים - תולדות המדע בעת החדשה - אילת שביט תשסא 2001
לימודים רב תחומיים - תולדות המדע בעת החדשה - אילת שביט תשסא 2001
לימודים רב תחומיים - תולדות הפילוסופיה בעת החדשה - דר אוהד נחתומי ב
לימודים רב תחומיים - תולדות הפילוסופיה בעת החדשה - דר אוהד נחתומי תשס 2000 ב
לימודים רב תחומיים - התנועות האידיאולוגיות הגדולות - דר אביהו רונן תשנח 1998 ב
לימודים רב תחומיים - התנועות האידיאולוגיות הגדולות - דר אביהו רונן תשנח 1998 ב
לימודים רב תחומיים - פילוסופיה של המדע - דר אביהו רונן תשנח 1998 ב
לימודים רב תחומיים - מבוא לאמנות המערב א - תשסב 2002 א
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.