פרופסור

מבחנים בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה לבית ספר לעבודה סוציאלית, החוג לעבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית - תאוריות של קבוצות - עמירם פרגו תשס א
עבודה סוציאלית - מבוא לכלכלה - שרון בליי תשס א
עבודה סוציאלית - מבוא לסטטיסטיקה א - ישראל פרמט תשס א
עבודה סוציאלית - הבטים חוקיים של שרותים טיפולים - תשס א
עבודה סוציאלית - מבוא לרווחה חברתית ועבודה סוציאלית - שמעון שפירו תשס א
עבודה סוציאלית - הבטים משפטיים של שרותים טיפולים - תשס א
עבודה סוציאלית - תיאוריות באישיות - יובל נריה תשנט א
עבודה סוציאלית - יסודות התערבות בעבודה סוציאלית היבטים פילוסופים - תשס א
עבודה סוציאלית - יסודות התערבות בעבודה סוציאלית היבטים פילוסופים - תשס א
עבודה סוציאלית - היבטים חוקיים ואתיים של שרותים חברתיים - תשס א
עבודה סוציאלית - תאוריות של קבוצות - עמירם פרגו תשנט א
עבודה סוציאלית - טיול על הגשר - גרסיאלה ספקטור תשס
עבודה סוציאלית - מצבים פוסט טראומטים - תשנו א
עבודה סוציאלית - מצבים פוסט טראומטים - זהבה סלומון תשס א
עבודה סוציאלית - משפחה כמערכת - דן שרון תשס א
עבודה סוציאלית - סדנת מחקר כמותי SPSS - משה שכר תשסב ב
עבודה סוציאלית - מערכות להבטחת הכנסה -
עבודה סוציאלית - סוגיות משפטיות בהתערבות בעבודה סוציאלית -
עבודה סוציאלית - מדינת הרווחה בישראל -
עבודה סוציאלית - פטור בסטטיסטיקה לתואר שני -
עבודה סוציאלית - ההיבט הקהילתי בעבודה סוציאלית -
עבודה סוציאלית - היבטים אנטרופולוגיים בעבודה סוציאלית -
עבודה סוציאלית - היבטים סוציולוגים של עבודה סוציאלית -
עבודה סוציאלית - התאוריה של הפרקטיקה ג' - גישות ביקורתיות בעבודה סוציאלית
עבודה סוציאלית - התאוריה של פרקטיקה -
עבודה סוציאלית - מבוא למשפט -
עבודה סוציאלית - מבוא לרווחה חברתית -
עבודה סוציאלית - פסיכופתולוגיה -
עבודה סוציאלית - מדניות ושירותים בזירת הרווחה -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.