פרופסור

מבחנים בקולנוע מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה לאומנויות, החוג לקולנוע וטלוויזיה

קולנוע וטלוויזיה - מבוא ללימודי טלוויזיה - דר עלינא ברנשטיין תשסא ב
קולנוע וטלוויזיה - בקיאות בסרטים - יוסי פירסטטר תשסא ב
קולנוע וטלוויזיה - מבוא לתולדות הקולנוע - נחמן אינגבר תשסא א
קולנוע וטלוויזיה - קולנוע אמריקאי משנות השישים - אילן אבישר תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - סרט הפשע - יוסי פירסטטר תשסא ב
קולנוע וטלוויזיה - יסודות המבע הקולנועי - נחמן אינגבר תשסא א
קולנוע וטלוויזיה - טכנולוגיות וידאו - עדי דורון תשסא א
קולנוע וטלוויזיה - מבוא לתולדות האמנות המודרנית - דר דומיניק לוי תשסא ב
קולנוע וטלוויזיה - עמוס גוטמן תשוקה ודקאדנס - גלעד פדבה תשסא א
קולנוע וטלוויזיה - מבוא לתסריטאות - תשסא א
קולנוע וטלוויזיה - תאוריה קולנועית 1 - תשסא א
קולנוע וטלוויזיה - מבוא לקולנוע מודרני - נחמן אינגבר תשסא א
קולנוע וטלוויזיה - הסטוריה תרבותית של המאה ה20 - דר אלי שאלתיאל תשסא א
קולנוע וטלוויזיה - מבע 2 - י בורשטיין ד גרייבס תשסא ב
קולנוע וטלוויזיה - גישות חדשות בטלנובלה - י פירסטטר תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - מבוא ללימודי טלוויזיה - ט ברנשטיין תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - טלוויזיה בריטית מבנה ותכנים - ע ברנשטיין תשס א
קולנוע וטלוויזיה - תאוריה קולנועית 2 - תשסב ב
קולנוע וטלוויזיה - יסודות המבע הקולנועי - מר נחמן אינגבר תשסא א
קולנוע וטלוויזיה - תאוריה קולנועית 2 - סנדרה מאירי תשסא ב
קולנוע וטלוויזיה - סרט הפשע - יוסי פירסטטר תשסא ב
קולנוע וטלוויזיה - בקיאות בסרטים - י פירסטלר ארז דבורה תשסא ב
קולנוע וטלוויזיה - תאוריה קולנועית 2 - סנדרה מאירי תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - תאוריה קולנועית 2 - סנדרה מאירי תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - מבע 2 - י בורנשטיין תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - מבע 2 - י בורנשטיין תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - החיפוש אחר האב - י בורנשטיין תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - החיפוש אחר האב - י בורנשטיין תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - מבוא לקולנוע מודרני - נחמן אינגבר תשס א
קולנוע וטלוויזיה - קולנוע הוליוודי - אילן אבישר תשס א
קולנוע וטלוויזיה - קולנוע הוליוודי - אילן אבישר תשס א
קולנוע וטלוויזיה - קולנוע איטלקי חדש - נ אינגבר תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - תאוריה קולנועית 2 - סנדרה מאירי תשסא ב
קולנוע וטלוויזיה - מבוא ללימודי טלוויזיה - י ברנשטיין תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - היצקוק - א כהן רז תשס א
קולנוע וטלוויזיה - היצקוק - א כהן רז תשס א
קולנוע וטלוויזיה - מבוא ללימודי טלוויזיה - ט ברנשטיין תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - מבוא ללימודי טלוויזיה - ט ברנשטיין תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - ניתוח סרטים - קוונטין טרנטינו - קובי ניב תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - ניתוח סרטים - קוונטין טרנטינו - קובי ניב תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - קולנוע אמריקאי משנות השישים - אילן אבישר תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - קולנוע איטלקי חדש - נ אינגבר תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - גישות חדשות בטלנובלה - י פירסטטר תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - הסטוריה ותרבות במאה ה20 - אלי שאלתיאל תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - הסטוריה ותרבות במאה ה20 - אלי שאלתיאל תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - תאוריות פמיניסטיות של הקולנוע - א לובין תשס א
קולנוע וטלוויזיה - אורסון וולס - תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - אורסון וולס - תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - תאוריות של רב תרבותיות וישומן בחקר הקולנוע - טל צבי תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - תאוריות של רב תרבותיות וישומן בחקר הקולנוע - טל צבי תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - הקולנוע הפאן סיני - רעיה מורג תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - טכנולוגיות וידאו - עדי דורון תשס א
קולנוע וטלוויזיה - טכנולוגיות וידאו - עדי דורון תשס א
קולנוע וטלוויזיה - בקיאות בסרטים - תשס ב
קולנוע וטלוויזיה - בונואל סאורה אלמודובר - תשס א
קולנוע וטלוויזיה - בונואל סאורה אלמודובר - תשס א
קולנוע וטלוויזיה - טלוויזיה בריטית מבנה ותכנים - ע ברנשטיין תשס א
קולנוע וטלוויזיה - דמות האב בקולנוע של שנות ה90 - יוסי פירסטטר תשסא ב
קולנוע וטלוויזיה - סקס וסקסואליות בטלוויזיה של שנות ה90 - גלעד פדבה תשס א
קולנוע וטלוויזיה - תאוריות פמיניסטיות של הקולנוע - א לובין תשס א
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.