פרופסור

מבחנים בשפה וספרות ערבית מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעי הרוח, החוג לשפה וספרות ערבית

שפה וספרות ערבית - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית ב' -
שפה וספרות ערבית - דקדוק א' -
שפה וספרות ערבית - דקדוק א' -
שפה וספרות ערבית - יסודות הדקדוק -
שפה וספרות ערבית - דקדוק א' -
שפה וספרות ערבית - דקדוק ב' - ישי פלד - תשנח א -
שפה וספרות ערבית - דקדוק ב' - מאדי קבלאן - 1998תשנח א -
שפה וספרות ערבית - ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים -
שפה וספרות ערבית - ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים -
שפה וספרות ערבית - ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים -
שפה וספרות ערבית - תרגום והבעה -
שפה וספרות ערבית - תרגום והבעה -
שפה וספרות ערבית - מבוא לתולדות הספרות הערבית המודרנית א' -
שפה וספרות ערבית - תרגיל לתולדות הספרות המודרנית -
שפה וספרות ערבית - קוראן -
שפה וספרות ערבית - קוראן -
שפה וספרות ערבית - קוראן -
שפה וספרות ערבית - קוראן -
שפה וספרות ערבית - קוראן -
שפה וספרות ערבית - קוראן -
שפה וספרות ערבית - דקדוק ב' - קבלאן - תשנז א -
שפה וספרות ערבית - דקדוק ב' - קבלאן - 1997 תשנז א -
שפה וספרות ערבית - דקדוק ב' -
שפה וספרות ערבית - קוראן -
שפה וספרות ערבית - קוראן - עליזה שניצר - תשנח א 1998 -
שפה וספרות ערבית - קוראן - עליזה שניצר - תשנו א 1996 -
שפה וספרות ערבית - קוראן - עליזה שניצר - תשנו א 1996 מועד ב -
שפה וספרות ערבית - קוראן - שניצר - תשנז א 1997 -
שפה וספרות ערבית - קוראן - שניצר - תשנז א 1997 מועד ב -
שפה וספרות ערבית - קוים מאפיינים בספרות הערבית הקלאסית / שעור + תרגיל -
שפה וספרות ערבית - קוים מאפיינים בספרות הערבית הקלאסית / שעור + תרגיל תשנו א מועד ב -
שפה וספרות ערבית - קוים מאפיינים בספרות הערבית הקלאסית / שעור + תרגיל תשנז א 1997 מועד א -
שפה וספרות ערבית - תרגיל לקוים מאפיינים בספרות הערבית הקלאסית - דרורי - 1993 - חלק א בלבד -
שפה וספרות ערבית - קוים מאפיינים בספרות הערבית הקלאסית / שעור + תרגיל - תשנה א 1995 -
שפה וספרות ערבית - תרגיל לקווים מאפיינים בספרות הערבית הקלאסית -
שפה וספרות ערבית - הז'אנר הספרותי של אל-פרג' בעד אל-שדה בספרות הערבית הקלאסית -
שפה וספרות ערבית - שירה שיעית -
שפה וספרות ערבית - שירה שיעית -
שפה וספרות ערבית - שירה קלאסית -
שפה וספרות ערבית - אלמנטים עממים בשירתו של גזאר קבאני -
שפה וספרות ערבית - אלמנטים עממים בשירתו של גזאר קבאני -
שפה וספרות ערבית - הסיפורת הערבית המודרנית -
שפה וספרות ערבית - יסודות הדיקדוק -
שפה וספרות ערבית - יסודות הדקדוק -
שפה וספרות ערבית - מונחי היסוד של תורת הדקדוק הערבי הקלאסי -
שפה וספרות ערבית - עיונים בערבית-היהודית -
שפה וספרות ערבית - עיונים בערבית-היהודית -
שפה וספרות ערבית - נושאים נבחרים בספרות החדית' -
שפה וספרות ערבית - נושאים נבחרים בספרות החדית' -
שפה וספרות ערבית - השיר הערבי העממי הגליל -
שפה וספרות ערבית - השיר הערבי העממי הגליל -
שפה וספרות ערבית - אלמנטים עממים בשירתו של גזאר קבאני -
שפה וספרות ערבית - אלמנטים עממים בשירתו של גזאר קבאני -
שפה וספרות ערבית - מבוא לקוראן -
שפה וספרות ערבית - מבוא לקוראן -
שפה וספרות ערבית - מבוא לקוראן -
שפה וספרות ערבית - תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים -
שפה וספרות ערבית - תרגיל בטקסטים ספרותיים מודרנים -
שפה וספרות ערבית - תרגום טקסטים עיוניים -
שפה וספרות ערבית - תרגום טקסטים עיוניים -
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.