פרופסור

מבחנים בשפה וספרות ערבית מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעי הרוח, החוג לשפה וספרות ערבית

שפה וספרות ערבית - טקסטים דתיים הסטוריוגרפים - עליזה שנידר תשס א
שפה וספרות ערבית - תרגום והבעה א - מאדי קבלאן תשס א
שפה וספרות ערבית - מושגי יסוד באיסלם - קמילה אדנג תשס ב
שפה וספרות ערבית - טקסטים דתיים הסטוריוגרפים - עליזה שניצר תשס ב
שפה וספרות ערבית - ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים - מאדי קבלאן תשס ב
שפה וספרות ערבית - דקדוק ב - ישי פלד תשס א
שפה וספרות ערבית - דקדוק ב - מאדי קבלאן תשס א
שפה וספרות ערבית - תרגיל טקסטים קלאסים - תשס א
שפה וספרות ערבית - תרגיל לתולדות הספרות המודרנית א - ס גובסון אורית חדש תשס א
שפה וספרות ערבית - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית א - י סדן תשס א
שפה וספרות ערבית - כתבי קודש באיסלם - עליזה שנידר תשס א
שפה וספרות ערבית - שירה קלאסית - רינה דרורי תשס א
שפה וספרות ערבית - שירה קלאסית - רינה דרורי תשס א
שפה וספרות ערבית - פרוזודיה ערבית - ס גובראן תשס א
שפה וספרות ערבית - קוראן - עליזה שנידר תשס א
שפה וספרות ערבית - טקסטים דתיים הסטוריוגרפים - עליזה שנידר תשס א
שפה וספרות ערבית - יסודות הדקדוק - טל קיטנפלון תשס א
שפה וספרות ערבית - תרגיל טקסטים קלאסים - אברהם חכים תשס א
שפה וספרות ערבית - תרגיל טקסטים קלאסים - אברהם חכים תשס ב
שפה וספרות ערבית - דקדוק א - מאדי קבלאן תשס ב
שפה וספרות ערבית - דקדוק א - ישי פלד תשס 0 ב
שפה וספרות ערבית - תולדות השפה הערבית - נאסר בסל תשס ב
שפה וספרות ערבית - עיתונות ערבית - יאיר חורי תשס א
שפה וספרות ערבית - עיתונות ערבית - אברהם חכים תשס א
שפה וספרות ערבית - תיאור מאלטה של שידיאק - ס גובראן תשס ב
שפה וספרות ערבית - הפרוזה האמנותית והמקאמה - פרופ סדן תשס ב
שפה וספרות ערבית - סוגיות בפרשנות הקוראן - עליזה שניצר תשס ב
שפה וספרות ערבית - טקסטים דתיים הסטוריוגרפים - אברהם חכים תשס ב
שפה וספרות ערבית - תרגיל בטקסטים ספרותיים מודרנים - מחמוד כיאל תשס ב
שפה וספרות ערבית - סופרים צעירים בספרות הערבית המודרנית - מחמוד גנאים תשס ב
שפה וספרות ערבית - תרגיל טקסטים קלאסים - אברהם חכים תשס ב
שפה וספרות ערבית - תרגום והבעה א - דר לוטסי מנצור תשס ב
שפה וספרות ערבית - תרגיל בטקסטים שיעים - אברהם חכים תשס ב
שפה וספרות ערבית - ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים - מאדי קבלאן תשס ב
שפה וספרות ערבית - שירה ערבית קלאסית - ס גובראן תשס ב
שפה וספרות ערבית - שירה ערבית קלאסית - ס גובראן תשס ב
שפה וספרות ערבית - מושגי יסוד באיסלם - תשס ב
שפה וספרות ערבית - קריאה בשירה פלסטינית - תשס ב
שפה וספרות ערבית - תולדות השפה הערבית - נאסר בסל תשס ב
שפה וספרות ערבית - סופרים צעירים בספרות הערבית המודרנית - מחמוד גנאים תשס ב
שפה וספרות ערבית - תרגיל בטקסטים שיעים - אברהם חכים תשס ב
שפה וספרות ערבית - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית ב - י סדן תשסא א
שפה וספרות ערבית - פרוזודיה ערבית - ס גובראן תשסא א
שפה וספרות ערבית - כתבי קודש באיסלם - ע שנידר תשסא א
שפה וספרות ערבית - הבעה בערבית א - ס גבראן תשסא א
שפה וספרות ערבית - קוראן - ע שנידר תשסא א
שפה וספרות ערבית - טקסטים קלאסים - א חכים תשסא א
שפה וספרות ערבית - טקסטים דתיים הסטוריוגרפים - עליזה שניידר תשסא א
שפה וספרות ערבית - סיפורי הנביאים - אברהם חכים תשסא א
שפה וספרות ערבית - עיתונות ערבית - יאיר חורי תשסא א
שפה וספרות ערבית - אומתו של מוחמד - א רובין תשסא א
שפה וספרות ערבית - תרגיל לתולדות הספרות המודרנית א - א חדש י חורי תשסא א
שפה וספרות ערבית - קוראן - א רובין תשסא א
שפה וספרות ערבית - יסודות הדקדוק - מארי קבלאן תשסא א
שפה וספרות ערבית - דקדוק ב - מארי קבלאן תשסא א
שפה וספרות ערבית - דקדוק ב - ישי פלד תשסא א
שפה וספרות ערבית - שירה ערבית קלאסית - סדן תשסד א
שפה וספרות ערבית - פטור ערבית - תשסג ב
שפה וספרות ערבית - מושגי יסוד באיסלאם -
שפה וספרות ערבית - מושגי יסוד באסלאם -
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.