פרופסור

מבחנים בשמאות וניהול מקרקעין מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעי החברה, החוג לשמאות וניהול מקרקעין

שמאות וניהול מקרקעין - עקרונות שומה - ירמיהו אלוני תשסא א
שמאות וניהול מקרקעין - אתיקה מקצועית וחוק השמאים - שמחה ב ורנר תשסא ב
שמאות וניהול מקרקעין - מימון מתקדם - דר יאיר זימון תשס א
שמאות וניהול מקרקעין - חשבונאות לשמאים - דר יאיר אינטבר תשס א
שמאות וניהול מקרקעין - לוחות שומה - דר יאיר זימון תשס א
שמאות וניהול מקרקעין - יסודות בהנדסת בניין - דר אישקד תשס ב
שמאות וניהול מקרקעין - יסודות בהערכת מקרקעין - נחמה בונין תשס ב
שמאות וניהול מקרקעין - יסודות המימון וההשקעות - דר יאיר זימון תשס א
שמאות וניהול מקרקעין - דיני תכנון ובניה והפקעת מקרקעין - נתן מאיר תשס א
שמאות וניהול מקרקעין - דיני תכנון ובניה והפקעת מקרקעין - נתן מאיר תשס א
שמאות וניהול מקרקעין - מבוא לתורת השמאות - מנחם מלוכנא תשס א
שמאות וניהול מקרקעין - חשבונאות לשמאים - דר יאיר אינטבר תשס א
שמאות וניהול מקרקעין - מבוא לתורת השמאות - מנחם מלוכנא תשס א
שמאות וניהול מקרקעין - יסודות המשפט ומשפט מסחרי - תשס א
שמאות וניהול מקרקעין - יסודות המשפט ומשפט מסחרי - גלית רוזובסקי תשס א
שמאות וניהול מקרקעין - גישות ועקרונות בשומת מקרקעין - י אלוני תשס א
שמאות וניהול מקרקעין - גישות ועקרונות בשומת מקרקעין - י אלוני תשסא א
שמאות וניהול מקרקעין - זכויות ועסקאות במקרקעין ב - אריה וירניק תשסא א
שמאות וניהול מקרקעין - חשבונאות לשמאים - יאיר אינגבר תשסא א
שמאות וניהול מקרקעין - עקרונות שומה - י אלוני תשסא א
שמאות וניהול מקרקעין - עקרונות שומה ב - ירמיהו אלוני תשסא ב
שמאות וניהול מקרקעין - יישומים בשומת מקרקעין א - אהוד המאירי תשסא ב
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.