פרופסור

מבחנים במדעי ההתנהגות מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעי החברה, החוג לפסיכולוגיה

פסיכולוגיה - פסיכולוגיה פיסיולוגית ב - שמגר בן אליהו תשס ב
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה ניסויית - דפנה יואל תשסא ב
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה פיסיולוגית א - חנן פרנק תשס א
פסיכולוגיה - שיטות מחקר א - דפנה יואל תשסא א
פסיכולוגיה - סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב - שמגר בן אליהו תשסא ב
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה ניסויית - דפנה יואל תשסא ב
פסיכולוגיה - ניתוח שונות ויישומי מחשב מעשי - יונתן גושן גוטשטיין תשסא א
פסיכולוגיה - סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב - שמגר בן אליהו תשסא ב
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה פיסיולוגית ב - שמגר בן אליהו תשסא ב
פסיכולוגיה - למידה א - אינה וינר תשסא א
פסיכולוגיה - שיטות מחקר א - דפנה יואל תשסא א
פסיכולוגיה - סטטיסטיקה לפסיכולוגים א - ש בן אליהו תשסא א
פסיכולוגיה - למידה ב - דפנה יואל תשס ב
פסיכולוגיה - סטטיסטיקה לפסיכולוגים א - שמגר בן אליהו תשסב א
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה של האישה - אפי לין תשנח א
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה פיסיולוגית א - חנן פרנק תשס א
פסיכולוגיה - סטטיסטיקה לפסיכולוגים א - שמגר בן אליהו תשס א
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה פיסיולוגית ב - שמגר בן אליהו תשסא ב
פסיכולוגיה - סטטיסטיקה לפסיכולוגים א - שמגר בן אליהו תשסב א
פסיכולוגיה - פסיכופתולוגיה למתקדמים - שולמית בן יצחק תשסב א
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה חברתית ב - 0 שיחזור
פסיכולוגיה - גישות ושיטות - 0 שאלות לדוגמא
פסיכולוגיה - מבוא לפסיכולוגיה -
פסיכולוגיה - סטטיסטיקה לפסיכולוגים -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.