פרופסור

מבחנים באסטרונומיה מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעים מדויקים, החוג לפיסיקה ואסטרונומיה

פיסיקה ואסטרונומיה - תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - פרופ אנטין תשנט א
פיסיקה ואסטרונומיה - פיסיקה קלאסית 1 - פרופ ליכטנשטט תשנט א
פיסיקה ואסטרונומיה - מבוא לפלסמה ניסויית - ש גולדשמיד תשסא ב
פיסיקה ואסטרונומיה - פיסיקה קלאסית 2 - פרופ ל ויידמן תשס א
פיסיקה ואסטרונומיה - מכניקה קוונטית 1 - דוד ברגמן תשסא א
פיסיקה ואסטרונומיה - שיטות בפיסיקה עיונית 2 - ד אנדלמן תשסא ב
פיסיקה ואסטרונומיה - לייזרים ואלקטרואופטיקה - אברהם קציר תשסא ב
פיסיקה ואסטרונומיה - שיטות בפיסיקה עיונית 1 - מרק קרלינר תשס א
פיסיקה ואסטרונומיה - מבוא לפיסיקה מודרנית - נח ברוש תשס ב
פיסיקה ואסטרונומיה - אלקטרומגנטיות אנליטית יישומית - יעקוב קנטור תשנז א
פיסיקה ואסטרונומיה - גלים - אליה ליבוביץ שמואל דגן תשנז א
פיסיקה ואסטרונומיה - מכניקה אנליטית - רון ליפשיץ תשסא א
פיסיקה ואסטרונומיה - פיסיקה קלאסית 1 - י ליכטנשטנט תשסא א
פיסיקה ואסטרונומיה - אלקטרומגנטיות אנליטית יישומית - יעקב קנטור תשנז ב
פיסיקה ואסטרונומיה - אלקטרומגנטיות אנליטית יישומית - יעקב קנטור תשנז ב
פיסיקה ואסטרונומיה - אלקטרומגנטיות אנליטית יישומית - יעקב קנטור תשנז ב
פיסיקה ואסטרונומיה - אלקטרומגנטיות אנליטית יישומית - יעקב קנטור תשס ב
פיסיקה ואסטרונומיה - אלקטרומגנטיות אנליטית יישומית - יעקב קנטור תשס א
פיסיקה ואסטרונומיה - מעבדה בפיסיקה א - ראובן חן תשסא א
פיסיקה ואסטרונומיה - אלקטרומגנטיות אנליטית יישומית - יעקוב קנטור תשנז א
פיסיקה ואסטרונומיה - אלקטרומגנטיות אנליטית יישומית - יעקוב קנטור תשנז א
פיסיקה ואסטרונומיה - אלקטרומגנטיות אנליטית יישומית - יעקוב קנטור תשס א
פיסיקה ואסטרונומיה - גלים - דמסיז ש דגן תשנח א
פיסיקה ואסטרונומיה - תנודות וגלים - א ליבוביץ תשסא א
פיסיקה ואסטרונומיה - תנודות וגלים - ראובן חן תשסא ב
פיסיקה ואסטרונומיה - חדוא לפיסיקאים - מיכאל סודיאן דוד סודרי תשנט א
פיסיקה ואסטרונומיה - מבוא מתמטי לפיסיקאים - יונה אורן תשס א
פיסיקה ואסטרונומיה - מבוא לחלקיקים אלמנטרים - אשר גוטסמן תשנט ב
פיסיקה ואסטרונומיה - מעבדה בפיסיקה א - ראובן חן תשסא א
פיסיקה ואסטרונומיה - שיטות בפיסיקה עיונית 1 - מרק קרלינר תשסא א
פיסיקה ואסטרונומיה - מבוא לפיסיקה מודרנית - גדעון אלכסנדר תשנט ב
פיסיקה ואסטרונומיה - מבוא לפיסיקה מודרנית - גדעון אלכסנדר תשנט ב
פיסיקה ואסטרונומיה - מכניקה קוונטית 1 - M AZBEL
פיסיקה ואסטרונומיה - מחשבים לפיסיקאים - פרופ הלינה אברמוביץ תשנט ב
פיסיקה ואסטרונומיה - מחשבים לפיסיקאים - פרופ הלינה אברמוביץ תשס ב
פיסיקה ואסטרונומיה - תאורית הרצף - תשנט א
פיסיקה ואסטרונומיה - קורס הכנה בפיסיקה - דר ע לוינסון תשס ב
פיסיקה ואסטרונומיה - עיבוד תמונות מתקדם להדמאה רפואית - דר יאיר שמעוני תשנט ב
פיסיקה ואסטרונומיה - מכניקה אנליטית - רון ליפשיץ תשסא א
פיסיקה ואסטרונומיה - פיסיקה קלאסית 2 - פרופ ש דגן תשנט ב
פיסיקה ואסטרונומיה - מבוא לאסטרופיסיקה - פרופ צבי מזאה תשנט א
פיסיקה ואסטרונומיה - מבוא למצב מוצק - פרופ ו פלורוב תשנט א
פיסיקה ואסטרונומיה - מעבדה בפיסיקה א - פרופ ר חן תשנט ב
פיסיקה ואסטרונומיה - מעבדה בפיסיקה א - פרופ ר חן תשנט א
פיסיקה ואסטרונומיה - מעבדה בפיסיקה א - פרופ ר חן תשס ב
פיסיקה ואסטרונומיה - מכניקה אנליטית - רון עדיאל תשס א
פיסיקה ואסטרונומיה - עיבוד אותות אקראיים ורעש - דר יצחק יעש תשס ב
פיסיקה ואסטרונומיה - מחשבים לפיסיקאים - תשס ב
פיסיקה ואסטרונומיה - מעבדה בפיסיקה א - פרופ ר חן תשס ב
פיסיקה ואסטרונומיה - קוונטים 2 - פרופ נוסינוב תשנט ב
פיסיקה ואסטרונומיה - מבוא לפיסיקה מודרנית - פרופ גדעון אלכסנדר תשנט ב
פיסיקה ואסטרונומיה - אלקטרומגנטיות אנליטית יישומית - פרופ ע קובץ תשנט א
פיסיקה ואסטרונומיה - פיסיקה תרמית - פרופ אשל בן יעקוב תשנט ב
פיסיקה ואסטרונומיה - קוונטים 1 - פרופ דוד אנדלמן תשנט ב
פיסיקה ואסטרונומיה - אלקטרומגנטיות אנליטית יישומית - תשנט ב
פיסיקה ואסטרונומיה - קוונטים 1 - פרופ דוד הורן תשנט א
פיסיקה ואסטרונומיה - תאורית הרצף - תשס ב
פיסיקה ואסטרונומיה - אינפרא אדום - פרופ אברהם קציר תשס ב
פיסיקה ואסטרונומיה - מודלים חישוביים - פרופ נחום דרשוביץ תשס ב
פיסיקה ואסטרונומיה - פרקים נבחרים בפיסיקה קלאסית - פרופ משה פז תשנט ב
1  2  3  4 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.