פרופסור

מבחנים בכימיה מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעים מדויקים, החוג לכימיה

כימיה - כימיה אורגנומתכתית 1 - משה קול תשסב א
כימיה - כימיה אורגנית פיסיקלית - יורם כהן תשסב א
כימיה - כימיה אורגנית פיסיקלית - יורם כהן תשס א
כימיה - כימיה אורגנית 1 - יובל שבו תשס א
כימיה - מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית - ישראל גולדברג תשס ב
כימיה - כימיה פיסיקלית 1 - ביקסון תשס א
כימיה - עקרונות סינתזה אורגנית - משה פורטנוי תשנט ב
כימיה - כימיה פיסיקלית 2 - מרדכי פיקסון תשנט ב
כימיה - מבוא לכימיה אורגנית - יואל קשמן תשנט ב
כימיה - כימיה כללית ופיסיקלית - ק בר אלי תשנט
כימיה - פיסיקה כללית - גדעון אלכסנדר תשנט ב
כימיה - מחשבים לכימאים - דני לזר תשנט ב
כימיה - כימיה אורגנית 2 - בן עמי פייט תשנט ב
כימיה - כימיה אי אורגנית מתקדמת - משה קנל תשנט ב
כימיה - שיטות הפרדה בכימיה אורגנית - שמואל כרמלי ב
כימיה - מכניקה 1 א - אלכסנדר גרבר א
כימיה - כימיה אורגנית פיסיקלית - יורם כהן תשס א
כימיה - כימיה אורגנית פיסיקלית - יורם כהן תשנט א
כימיה - גיאומטריה דיפרנציאלית - מ פרבר תשנט
כימיה - כימיה כללית ואנאורגנית - בר אלי תשנט
כימיה - שיטות הפרדה בכימיה אורגנית - שמואל כרמלי תשס א
כימיה - כימיה אורגנית תעשייתית - ע איזנשטט תשסב א
כימיה - כימיה כללית ופיסיקלית - ישראל גולדברג תשסב א
כימיה - מבוא לכימיה אורגנית - בן עמי פייט תשסב א
כימיה - כימיה אורגנית 1 - שלמה רוזן תשסב א
כימיה - פרקים נבחרים בחומרי טבע - יואל קשמן תשס א
כימיה - כימיה קוונטית - עוזי קלדור תשס א
כימיה - שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית - פרופ אביב עמירב תשס א
כימיה - מבוא לכימיה - איתמר בורק תשס ב
כימיה - כימיה הטרוציקלית לתארים גבוהים - שלמה רוזן תשסב א
כימיה - מתמטיקה 1 לכימאים - ודים גירשטיין תשסא א
כימיה - כימיה כללית ופיסיקלית - ע פלד ישראל ג תשס א
כימיה - פיסיקה כללית ב - תשס א
כימיה - כימיה הטרוציקלית לתארים גבוהים - שלמה רוזן תשס א
כימיה - כימיה אורגנית 1 - יובל שבו תשס א
כימיה - כימיה אורגנית 1 - יובל שבו תשס א
כימיה - כימיה אורגנית תעשייתית - תשס ב
כימיה - כימיה פיסיקלית 2 - ביקסון קלדור תשס ב
כימיה - מבוא לכימיה אורגנית - יואל קשמן תשס ב
כימיה - כימיה כללית ופיסיקלית - ע פלד י גולדברג תשס א
כימיה - אטומים ומולקולות - ויקטור פלורוב תשס
כימיה - מתמטיקה 1 לכימאים - תמר ברק תשסב א
כימיה - ראגנטים נבחרים בכימיה אורגנית- לתארים מתקדמים - שלמה רוזן תשסא ב
כימיה - מתמטיקה 1 לכימאים - ודים גרינשטיין תשסב א
כימיה - יישום שיטות פיסיקליות בכימיה אורגנית - יואל רשמן תשסב א
כימיה - כימיה קוונטית - מקלדור תשסב א
כימיה - פיסיקה ב 1 - אהרון לוי תשסב א
כימיה - ביוכימיה 2 - קאופמן ורדימון תשסא ב
כימיה - סימטריה בכימיה - ערן רבני תשסב א
כימיה - מבוא מתמטי לכימאים 1 - עופר מגד תשסב א
כימיה - ביוכימיה 2 - תשס ב
כימיה - כימיה אי אורגנית מתקדמת - דר משה קול תשס ב
כימיה - מבוא לכימיה של פולימרים - בן עמי פייט תשס א
כימיה - שיטות מדידה עיבוד ואיסוף נתונים - ש גולדשמיד תשס א
כימיה - מבוא לכימיה אנליטית - יעקב פנצינר תשס א
כימיה - ביוכימיה 1 - אבירם אירית צבי נאור קוטלר סשה תשס ב
כימיה - פיסיקה כללית - יואל רפאלי תשס א
כימיה - פרקים נבחרים בכימיה אורגנית - יואל קשמן שמואל כרמלי בן עמי פייט תשס א
כימיה - מבוא לספקטרוסקופיה - א בורק תשס א
כימיה - מחשבים לכימאים - דני לזר תשס ב
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.