פרופסור

מבחנים בכלכלה וניהול מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה לניהול, החוג למנהל עסקים

מנהל עסקים - יסודות החשבונאות - פאינרו מועלם תשסא א
מנהל עסקים - מבוא לדיני מיסים - אילי פיטרמן תשסא א
מנהל עסקים - מאקרו כלכלה והמשק הישראלי - מיכאל תבור תשסא א
מנהל עסקים - תורת המשחקים הלא שיתופיים - טאומן תשס ב
מנהל עסקים - מידע בתהליכי קבלת החלטות - משה לשנו תשסא א
מנהל עסקים - ניתוח דוחות פיננסים - ניסים ארניה תשסב א
מנהל עסקים - ניהול פיננסי - עודד ברוורמן תשסב א
מנהל עסקים - יסודות המימון - י זימון ג אהרוני תשס א
מנהל עסקים - דיני עסקים - יואב בר נתן תשסא א
מנהל עסקים - הכרת דוחות כספיים - אריה גנס ניר קופמן תשסא ב
מנהל עסקים - מדיניות שיווקית - יגאל איל תשס א
מנהל עסקים - מבוא לחקר ביצועים - מירון גרוס תשסא ב
מנהל עסקים - דיני עסקים - יוסף גרוס תשסב א
מנהל עסקים - מידע בתהליכי קבלת החלטות - נחשון מרגליות תשס א
מנהל עסקים - יסודות החשבונאות הפיננסית - נסים ארניה תשס א
מנהל עסקים - תורת ההשקעות - אבנר קטעי תשס א
מנהל עסקים - תורת המשחקים השיתופיים - ד סמט תשס א
מנהל עסקים - בעיות נבחרות בניהול בינלאומי - בועז ברנשטיין תשס א
מנהל עסקים - יסודות החשבונאות - ערן שלו תשס ב
מנהל עסקים - מודלים לינארים בסטטיסטיקה - פרופ מרדכי הניג תשס ב
מנהל עסקים - חשבונאות ניהולית מתקדמת - פרופ יוסי אהרוני תשס ב
מנהל עסקים - ניתוח נתונים בשיווק - פרופ משה גבעון תשס ב
מנהל עסקים - מודלים של קונפליקט - תשס ב
מנהל עסקים - מתמטיקה לניהול - תשס א
מנהל עסקים - מידע בתהליכי קבלת החלטות - דר נחשון מרגליות תשס ב
מנהל עסקים - יסודות החשבונאות הפיננסית - נסים ארניה תשס ב
מנהל עסקים - מבוא למערכות בריאות - ז רוזנשטיין תשס א
מנהל עסקים - מודלים לינארים בסטטיסטיקה - רם אורזק תשס א
מנהל עסקים - מודלים לינארים בסטטיסטיקה - א דרום תשס א
מנהל עסקים - מודלים לינארים בסטטיסטיקה - רם אורזק תשס א
מנהל עסקים - שוק ההון בישראל - ש ברונפלד תשס א
מנהל עסקים - מבוא לניהול בינלאומי - ניראן חשאי תשס א
מנהל עסקים - חקר ביצועים והחלטות - ג’רי קוטשינה תשסא ב
מנהל עסקים - מושגי יסוד בכלכלה - יאיר רייזמן זיו חאגי תשסא ב
מנהל עסקים - דיני עסקים - מיכאל בן דב תשס ב
מנהל עסקים - מיקרו כלכלה לניהול - מחבור ב
מנהל עסקים - ניהול משאבי אנוש - אמירה גלין תשס א
מנהל עסקים - מבוא לביטוח וניהול סיכונים - יהודה כהנא תשס א
מנהל עסקים - מיקרו כלכלה לניהול - חמי גוטליבובסקי תשסא ב
מנהל עסקים - מחקרי שיווק - מאיר קרלינסקי תשס ב
מנהל עסקים - מיקרו כלכלה לניהול - ח גוטליבובסקי תשס ב
מנהל עסקים - יסודות הסטטיסטיקה - נורית חלוזין תשס א
מנהל עסקים - יסודות הסטטיסטיקה - נורית חלוזין תשס א
מנהל עסקים - יסודות הסטטיסטיקה - נורית חלוזין תשס א
מנהל עסקים - חשבונאות ודיווח כספי - ס ככב רוזן נירה ופמן תשס א
מנהל עסקים - ניהול הלוגיסטיקה - ד עינבר תשס א
מנהל עסקים - מיקרו כלכלה לניהול - מ תבור תשס א
מנהל עסקים - מאקרו כלכלה לניהול - אשר טישלר תשס א
מנהל עסקים - יסודות ניהול השיווק - דוב עיזראלי תשס א
מנהל עסקים - מחקרי שיווק - תשס א
מנהל עסקים - משפט ומחשבים - ו בוגנים תשס א
מנהל עסקים - מדיניות מערכות מידע - מ צבירן תשס א
מנהל עסקים - חשבונאות ובקרה במערכת הבריאות - מ אטיאס תשס א
מנהל עסקים - ניתוח ועיצוב מונחה עצמים - שאול אמיר תשס א
מנהל עסקים - סטטיסטיקה למערכות בריאות - אברהם גרוספלד ניר תשס א
מנהל עסקים - סטטיסטיקה למערכות בריאות - אברהם גרוספלד ניר תשס א
מנהל עסקים - סוגיות בביטוח תחבורה - מיכאל הלוי תשס א
מנהל עסקים - יסודות החשבונאות הניהולית - י אהרוני ו קופמן א גילבאי תשס א
מנהל עסקים - כלכלה למנהל עסקים - צבי אדי תשסא ב
מנהל עסקים - אופטימיזציה - תשס א
1  2  3  4  5 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.