פרופסור

מבחנים בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החברה, החוג לכלכלה

כלכלה - מקרו כלכלה למתקדמים - פרופ יעקב רוזנברג תשנ”ט 1999 א’
כלכלה - חשבונאות מתקדמת א - ד"ר יוסף צור, רו"ח אייל הירדני, רו"ח תשנ”ט 1999
כלכלה - כלכלת ישראל - צ" אורבך תשנ”ט 1999 א’
כלכלה - שיטות כמותיות א - תשס”א 2001 א
כלכלה - מקרו כלכלה ב - 0
כלכלה - מקרו כלכלה ב - תשנ”ד 1994 ב
כלכלה - מקרו כלכלה ב - תשנ”ו 1996 ב
כלכלה - דיני מסחר לחשבונאים - פנחס מעוז תשסב בא
כלכלה - מבוא לאקונומטריקה ב - תשנ”ט 1999
כלכלה - מבוא לאקונומטריקה ב - תשנ”ט 1999
כלכלה - תורת המחירים ב - תשנ”ח 1998
כלכלה - תורת המחירים ב - תש”ס 2000 ב/
כלכלה - כלכלת ישראל - פרופ יונג מר אורבך תשסב ב
כלכלה - מתמטיקה לכלכלנים א - הולנדר,זיף, רוזנווסר תשנ”ט 1999 א
כלכלה - תורת המחירים ב - תשנ”ב 1992
כלכלה - כלכלת משאבי אנוש ב לMA - דר ש גולנדר דר א וייס תשסב 2002 ב
כלכלה - חשבונאות פיננסית - דר יאיר שהרבני חשסב קיץ
כלכלה - כלכלה ציבורית - פרופ" אריה הילמן תשנ”ט 1999
כלכלה - הערכת אופציות וחוזים עתידיים - אברהם לו חשסב ב
כלכלה - תאוריה כלכלית מתקדמת - תורת היצרן - פרופ’ שמואל ניצן תש”ס 2000 ב’
כלכלה - תמחיר כלים ושיטות - דר ש רוזביץ תשסב 2002 ב
כלכלה - ניהול בנקאי - דר אלדד שיכלובסקי תשסב ב
כלכלה - כלכלה ניסוית - דר א ויס תשסב ב
כלכלה - מבוא לתורת המשחקים - דר יגאל מילכטייך תשסב ב
כלכלה - כלכלת ישראל - פרופ יונג ודר מנדלברם תשסב א
כלכלה - כלכלת ישראל - דר משה מנדלבאום תשסב ב
כלכלה - מתמטיקה לכלכלנים א - גדעון הולנדר תשסב א
כלכלה - חשבונאות מתקדמת ב - דר יוסף צור תשסב ב
כלכלה - חשבונאות ביניים ב - דר יוסף צור תשסב ב
כלכלה - תמחיר כלכלי ניהולי - מר משה גריינר תש”ס 2000 ב’
כלכלה - שיטות כמותיות א - תשסב ב
כלכלה - תורת המחירים ג - פרופ שמואל ניצן תשסב 2002 א
כלכלה - מקרו כלכלה א - תשנ”ד 1994 א’
כלכלה - הסטוריה כלכלית מודרנית - דר בנימין דה – פריס תש”ס 2000 ב’
כלכלה - סוגיות מיוחדות במיסוי - פרופ’ לפידות אריה תש”ס 2000 ב’
כלכלה - מבוא לסטטיסטיקה א - דר ר בן ישר ג הולנדר א
כלכלה - כלכלה ובחירה חברתית - פרופ שמואל ניצן תשסב א
כלכלה - חשבונאות מתקדמת א - מר אייל הירדני, רוח תש”ס 2000 ב’
כלכלה - ביקורת חשבונות - פרופ’ צבי א’ טלמון,; מר ארנון אטיס,; מר איתן ים, תש”ס 2000 ב’
כלכלה - תאוריה בנקאית - ד"ר בלישה תשנ”ט 1999 א’
כלכלה - תאוריה חשבונאית - ד"ר יוסף צור, רו"ח אייל הירדני, רו"ח תשנ”ט 1999 א’
כלכלה - דיני מסחר לחשבונאים - פנחס מעוז תשסב 2002 א
כלכלה - אסטרטגיה שיווקית - תשסב
כלכלה - תכנון מס - אבנר עופרי ואופיר סולמי תשסב ב
כלכלה - קבלת החלטות בצוות - פרופ יעקב פרוש תשסב 2002 ב
כלכלה - כלכלה בינל’ ריאלית - דר דניאל שיפמן תשסב ב
כלכלה - הסטוריה כלכלית מודרנית - דר דה -פריס בנימין תשסב 2 ב
כלכלה - מיסים למתקדמים - רוח גקי מצא רוח אלי ארגמן תשסב ב
כלכלה - חשבונאות פיננסית - רוח יאיר שהרבני תשסב א
כלכלה - חשבונאות פיננסית - יאיר שהרבני תשסב קיץ
כלכלה - חשבונאות פיננסית - יאיר שהרבני תשסב קיץ
כלכלה - חשבונאות פיננסית - יאיר שהרבני תשסב קיץ
כלכלה - חשבונאות פיננסית - פרופ גרלד ארנופה תשסב א
כלכלה - מבוא להיסטוריה כלכלית - דר בנימין דה פריס תשסב א
כלכלה - כלכלת ישראל - דר משה מנדלבום תשסב ב
כלכלה - חקר ביצועים - שרה רוזנווסר תשסב ב
כלכלה - ביקורת מערכות מידע - אורה הרשקוביץ תשסב ב
כלכלה - מבוא לחקר ביצועים - דר משה ברבי תשסב ב
כלכלה - חשבונאות ביניים ב - דר יוסף צור איתי ארגמן תשסב ב
כלכלה - דיני מיסים א - פרקטיקה - רוח יהונתן קפלן פזית קלימן תשסב ב
1  2  3  4  5  6  7 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.