פרופסור

מבחנים במדעי ההתנהגות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החברה, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סוגיות נבחרות בחברה הישראלית - דר’ בן יעקב תשנ”ט 1999
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - רגשות ויחסים זוגיים - דר אורלי בנימין תשסב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - החברה הישראלית - דר שלומי רזניק חשסב 2002 ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - שימושי מחשב - דינה לש יעקב תשסב 2002 ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - שימושי מחשב - אבולעפיה יהודית תשסב 2002
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סקרים חברתיים - דר’ כץ תשנ”ט 1999 א’
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - החברה הישראלית - דר שלומי רזניק תשסב ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מודלים סיבתיים - תשנט א
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - התנהגות פרו חברתית - תשנט א
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - התנהגות פרו חברתית - תשנט א
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תאוריות אנתרופולוגיות - דר קופר שמעון תשסא א
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מודלים סיבתיים - דר יוסי הראל תשסא א
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לאפידמיולוגיה חברתית - דר לריסה רמניק תשסא א
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תהליך קבלת החלטות - דר כץ מיכלא תשסב א
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תאוריות אנתרופולוגיות - דר שמעון קופר תשסב ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - פסיכולוגיה חברתית למתקדמים - דר רותי גונטי תשסב ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - משפחה ועבודה - תשסב א
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - החברה הישראלית - דר שלומי רזניק חשסב ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סוגיות נבחרות בניהול - דר נירה שלום תשסב ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סוגיות נבחרות בניהול - דר נירה שלום חשסב ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לקידום בריאות - תשסב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - נשים וגברים בעולם העבודה - פר דפנה יזרעאלי תשסב ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - ניהול מערכת בריאות - דר ש רוזנתן תשסב ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - גורמי סיכון לבריאות ותחלואה - דר יוסי הראל תשסב ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - Gender Careers and Organization - פרופ דפנה ישראלי תשסב 2002 ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - Gender Careers and Organization - דר שרון דברייס תשסב 2002 ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מחקר כמותי וניתוח סטטיסטי - דר מיכאל כץ תשסב 2002 ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - החברה הישראלית - דר שלומי רזניק תשסב א
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - גורמי סיכון לבריאות ותחלואה - דר יוסי הראל תשסב ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - שימושי מחשב - דינה לש יעקב תשסב 2002 ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לקידום בריאות - תשסב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - פסיכולוגיה חברתית למתקדמים - דר רותי גונטי תשסב ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - רגשות ויחסים זוגיים - דר אורלי בנימין תשסב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - משפחה ועבודה - פרופ דפנה ישראלי תשסב ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סוגיות נבחרות בחברה הישראלית - דר’ בן יעקב תשנ”ט 1999
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סוגיות נבחרות בחברה הישראלית - יצחק קרואני תשנ”ט 1999 ב’
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סוגיות נבחרות בחברה הישראלית - יצחק קרואני תשנ”ט 1999 ב’
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לאנתרופולוגיה - דר ש.קופר א 1241
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סקרים חברתיים - דר’ כץ תשנ”ט 1999 א’
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - משיכה בין-אישית - תשנ”ט 1999
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סטטיסטיקה - גב’ מדלר חנה תש”ס 2000 ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סטטיסטיקה - גב’ מדלר חנה תש”ס 2000 ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - קוגניציות חברתיות - תשנ”ט 1999
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סוגיות בסוציולוגיה - תשנ”ט 1999
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - ארגוני בריאות - פרופ’ מ’. הריסון תש”ס 2000 ב’
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מיקוח וקונפליקט - פרופ’ יזרעאלי דפנה תש”ס 2000 ב’
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סוגיות נבחרות בחברה הישראלית - פרופ’ חוה עציוני – הלוי תש”ס 2000 ב’
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מיקוח וקונפליקט - פרופ’ יזרעאלי דפנה תש”ס 2000 ב’
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - ניהול מערכת בריאות - נירה שלום תש”ס 2000 ב’
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - ניהול מערכת בריאות - נירה שלום תש”ס 2000 ב’
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - ניהול מערכת בריאות - נירה שלום תש”ס 2000 ב’
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - פסיכולוגיה חברתית של ארגונים - רונית יצחקי תש”ס 2000 ב’
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - גורמי סיכון לבריאות ותחלואה - דר יוסי הראל תש”ס 2000 --
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תפיסה חברתית וייחוס - דר אורלי בנימין תש”ס 2000 ב’
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תפיסה חברתית וייחוס - דר אורלי בנימין תש”ס 2000 ב’
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מודלים סיבתיים - דר יוסי הראל תשסב א
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מחקר כמותי וניתוח סטטיסטי - דר מיכאל כץ תשסב 2002 ב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מודלים סיבתיים - דר יוסי הראל תשסב 2002 א
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - הזיכרון הקולקטיבי - ניסים לאון תשסד 2004 א
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - קאליפון - תשסג 2003
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.