פרופסור

מבחנים בתקשורת מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החברה, החוג לעיתונות ותקשורת

עיתונות ותקשורת - טלוויזיה אמריקאית - גב’ סגל תשנ”ט 1999 א’
עיתונות ותקשורת - דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית - אביעד הכהן תשסב ב
עיתונות ותקשורת - תקשורת המונים ב - גב רבינא גב קמפץ
עיתונות ותקשורת - תעמולה,שכנוע ושינוי עמדות - דר אורבך תשנט
עיתונות ותקשורת - חשיבה המצאתית שיטתית - עידית ביטון תשסב
עיתונות ותקשורת - תקשורת חברה ופוליטיקה - דר ירון כץ תשסב
עיתונות ותקשורת - תקשורת חברה ופוליטיקה - אורית גלילי תשסב
עיתונות ותקשורת - שימושי מחשב - אפי גרוסמן תשסב
עיתונות ותקשורת - תקשורת חברה ופוליטיקה - אורית גלילי תשסב 2002
עיתונות ותקשורת - מפת התקשורת העולמית - בר שאול צדקא תשסב ב
עיתונות ותקשורת - מודרניזם ופוסט מודרניזם - גלית בן ישראל תשסב ב
עיתונות ותקשורת - מודרניזם ופוסט מודרניזם - גלית בן ישראל תשסב ב
עיתונות ותקשורת - הלשון ככלי תקשורת - ה קנטור תשסב
עיתונות ותקשורת - תקשורת המונים - אורנית קליין סיגל רבינא תשסב 2002 ב
עיתונות ותקשורת - מפת התקשורת העולמית - דר שאול צצרא תשסב ב
עיתונות ותקשורת - חשיבה המצאתית שיטתית - עידית ביטון תשסב 2002
עיתונות ותקשורת - דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית - תשסב ב
עיתונות ותקשורת - תקשורת המונים - סיגל הבניו אורנית קלין תשסב 2002 א
עיתונות ותקשורת - דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית - תשסב ב
עיתונות ותקשורת - תקשורת חברה ופוליטיקה - דר ירון כץ תשסב
עיתונות ותקשורת - מפת התקשורת העולמית - דר’ צדקא תשנ”ט 1999
עיתונות ותקשורת - תקשורת חברה ופוליטיקה - דר’ כץ תשנ”ט
עיתונות ותקשורת - הלשון ככלי תקשורת - ה’ קנטור תשנ”ט
עיתונות ותקשורת - תעמולה,שכנוע ושינוי עמדות - דר’ אנבר תשנ”ט 1240
עיתונות ותקשורת - תקשורת חברה ופוליטיקה - דר’ אשר כהן תשנ”ט
עיתונות ותקשורת - תקשורת המונים - גב’ סיגל רבינא גב אורנית קליין תשס”א 2001
עיתונות ותקשורת - תקשורת ממוחשבת - דר’ שוקי וולפוס תשסא 2001
עיתונות ותקשורת - חברה ופוליטיקה בישראל - דר’ אשר כהן תשנ”ט
עיתונות ותקשורת - חברה ופוליטיקה בישראל - אלי לוי תשנ”ט 1240
עיתונות ותקשורת - מפת התקשורת העולמית - דר’ צדקא תשנ”ט 1999
עיתונות ותקשורת - דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית - תשנ”ט
עיתונות ותקשורת - סוגיות נבחרות בשיווק - אריאל שושן תשנ”ט 1999
עיתונות ותקשורת - סוגיות נבחרות בשיווק - פרופסור איגור פרימוראץ תש”ס 2000 א’
עיתונות ותקשורת - סוגיות נבחרות בשיווק - אריאל שושן תשנ”ט 1999
עיתונות ותקשורת - סוגיות נבחרות בשיווק - פרופ"amp; יוסף דן תש”ס 2000 א’
עיתונות ותקשורת - תקשורת המונים - רבינא,קמפף תשנ”ט 1999 א’
עיתונות ותקשורת - תקשורת המונים - רבינא,קמפף תשנ”ט 1999 א’
עיתונות ותקשורת - חשיבה בשיווק - אמנון לבב תשנ”ט 1999
עיתונות ותקשורת - חשיבה בשיווק - אמנון לבב תשנ”ט 1999
עיתונות ותקשורת - תקשורת בינלאומית - דר’ צדקא תשנ”ט 1999
עיתונות ותקשורת - תקשורת בינלאומית - דר’ צדקא תשנ”ט 1999
עיתונות ותקשורת - סוגיות בתקשורת ממלכתית - עוד ינון תשנ”ט 1999 א’
עיתונות ותקשורת - תקשורת חברה ופוליטיקה - דר’ כץ תשנ”ט 1999 שנתי
עיתונות ותקשורת - סוגיות בתקשורת ממלכתית - עוד ינון תשנ”ט 1999 א’
עיתונות ותקשורת - תקשורת חברה וספורט - דר’ גונן תשנ”ט 1999
עיתונות ותקשורת - תקשורת חברה וספורט - דר’ גונן תשנ”ט 1999
עיתונות ותקשורת - פסיכולוגיה ותקשורת - דר ליאת קוליק תש”ס 2000 ב’
עיתונות ותקשורת - תקשורת בינלאומית - דר שאול צדקא תש”ס 2000 --
עיתונות ותקשורת - מפת התקשורת העולמית - דר שאול צדקא תש”ס 2000 --
עיתונות ותקשורת - מפת התקשורת העולמית - דר שאול צדקא תש”ס 2000 --
עיתונות ותקשורת - תקשורת חברה ופוליטיקה - דר ירון כץ תש”ס 2000 --
עיתונות ותקשורת - תקשורת חברה ופוליטיקה - דר ירון כץ תש”ס 2000 --
עיתונות ותקשורת - תעמולה,שכנוע ושינוי עמדות - דר יהודית אורבך תש”ס 2000 ב’
עיתונות ותקשורת - תקשורת ודיפלומטיה - דר חנן נוה תש”ס 2000 --
עיתונות ותקשורת - תקשורת חברה ופוליטיקה - אורית גלילי תשס”א 2001 ב’
עיתונות ותקשורת - תקשורת בינלאומית - דר שאול צדקא תשסב 2002 א
עיתונות ותקשורת - סוגיות נבחרות בשיווק - אריאל שושן תשסב 2002
עיתונות ותקשורת - פרקים בתולדות העיתונות - דר יחיאל לימור תשסב 2002 ב
עיתונות ותקשורת - סוגיות נבחרות בשיווק - אריאל שושן 2
עיתונות ותקשורת - מפת התקשורת העולמית - שאול צדקא תשסא 2001 ב
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.