פרופסור

מבחנים בחינוך מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החברה, החוג לחינוך

חינוך - פסיכולוגיה חינוכית - פרופ" משה הלוי ספירו תשנ”ט 1999
חינוך - נושאים נבחרים בפסיכולוגיה של החינוך - בעז ענר תשנ”ט 1999
חינוך - מתודיקה להוראת הקריאה - מאירה איזנהמר תשנ”ט 1999 א’
חינוך - תהליכי ראיון - ד"ר רחל גלי צינמון תש”ס
חינוך - תהליכי ראיון - גב’ אמיתי בת שבע תש”ס
חינוך - הערכת מורים ומנהלים - מר מתתיהו דגן תשס”א
חינוך - טכנולוגיות עתידיות - ד"ר דוד פסיג תשנ”ט 1999 ב’
חינוך - מיצוי פוטנציאל לימודי - ד"ר אברהם בן יעקב תש”ס 1240
חינוך - ערכים והשתקפותם בדיסציפלינות ההוראה - פרופ’ חנה יעוז תשס”א 2001 א’
חינוך - מבוא למחשבת החינוך היהודי - דר אלי הולצר תשסב ב
חינוך - תהליכי ראיון - גב’ אמיתי בת שבע תש”ס
חינוך - תורת ההוראה - גב’ עליזה לזרסון תש”ס 2000
חינוך - תורת ההוראה - גב’ פסלר עליזה תש”ס 2000
חינוך - הוראה מתקנת בקריאה - גב’ ו. רוזנטל תשנ”ט 1999 ב’
חינוך - מחקר כמותי - דר א. לסלוי תשנ”ט 1999 ב’
חינוך - מחקר כמותי - דר אפרים דרום תשנ”ט 1999
חינוך - סוגיות בתוכנ”ל - פרופ’ חנן אלכסנדר תש”ס
חינוך - אתיקה ודילמות אתיות בעבודת היועץ - ד"ר אביגיל ינון תשנ”ט 1999 א’
חינוך - מבוא לחינוך קהילתי - פרופ דב גולדברגר תשסב
חינוך - הילד הלקוי בראיה - ד"ר ליפשיץ חפציבה תש”ס
חינוך - תורת ההוראה - דר מ’ וניברגר תשנ”ט 1999 א’
חינוך - אתיקה וחינוך - דר אביגל ינון תשסב ב
חינוך - המנהל כמדריך מורים - מתתיהו דגן תשסב 2002 ב
חינוך - מבחנים והערכות - עליזה לזרסון תשנ”ט 1999 ב’
חינוך - המורה כחוקר - מאירה איזנהמר תשנ”ט 1999 ב’
חינוך - תורת ההוראה - יעל קלין תשסב 2002 א
חינוך - ערכים והשתקפותם בחינוך - דר דוד רזניק תשסב ב
חינוך - מטרות החינוך לאור חוקי היסוד - דר ישראל צבי גילת תשסב 2002 ב
חינוך - תורת ההוראה - גב’ ז. כץ תשנ”ט 1999 ב’
חינוך - תורת ההוראה - גב’ ז. כץ תשנ”ט 1999 ב’
חינוך - תורת ההוראה - עליזה לזרסון תשסב 2002 ב
חינוך - הילד בעל הפרעות נפשיות - ד"ר א. פלדמן תשנ”ט 1999 ב’
חינוך - מערכת החינוך בישראל - מר מתתיהו דגן תש”ס 2000 ב’
חינוך - בית הספר כארגון חברתי - פרופ מ שמידע תשנ”ט 1999 ב’
חינוך - גישות שונות בחינוך וערכים - ד"ר משה ראם תשנ”ט 1999 שנתי
חינוך - תורת ההוראה - גב בינה גלדי תשנ”ט 1999
חינוך - תורת ההוראה - ד"ר אוה ברנד תשנ”ט 1999
חינוך - תהליכי ראיון - גב ב. אמיתי תשנ”ט 1999 ב’
חינוך - חינוך בחברה רב תרבותית - גב" א. מירון תשנ”ט 1999 ב’
חינוך - מבחנים והערכות - דר איתי אורנן תשסב 2002 א
חינוך - מבחנים והערכות - אהובה בודאי תשסב 2002
חינוך - זרמים ומגמות במערכת החינוך - מתתיהו דגן תשסב 2002 א
חינוך - סוגיות נבחרות בתרבות הפנאי - דר מ רונן תשסב 2002 ב
חינוך - תהליכי קריאה במחקר וביישום - דר רחל שיץ תשסב 2002
חינוך - הערכת מורים ומנהלים - מתתיהו דגן תשסב 2002 א
חינוך - פסיכולוגיה חינוכית - א בנטל תשסא
חינוך - תוכניות לימודים ובחינות בגרות - דר איתי אורנן תשסב ב
חינוך - יחיד וחברה במערכת החינוך - דר אברהם לסלו תשסב 2002 ב
חינוך - מבחנים והערכות - גב א מרום תשסב ב
חינוך - מבחנים והערכות - גב אהובה בודאי תשסב ב
חינוך - מבוא לתכנון ביקורת והערכה - דר אהרונסון רפאל צבי תשסב 2002 ב
חינוך - מבחנים והערכות - מר דוד בכור תשסב ב
חינוך - מערכת החינוך בישראל - מתתיהו דגן תשסב ב
חינוך - גישות שונות בחינוך וערכים - דר משה ראם תשסב ב
חינוך - מטרות החינוך לאור חוקי היסוד - דר ישראל צבי גילת תשסב 2002 ב
חינוך - הפרעות נפשיות - דר אדיאנה פלדמן תשסב א
חינוך - תפקיד המנהל בעיצוב מדיניות בית הספר - מתתיהו דגן תשסב א
חינוך - מבוא למחשבת החינוך היהודי - דר אלי הולצר תשסב ב
חינוך - אוטיזם ולקויות תקשורת - דר נירית בהיימינגר תשסב ב
חינוך - אוטיזם ולקויות תקשורת - תשסב
1  2  3  4  5  6  7  8 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.