פרופסור

מבחנים במדעי המדינה מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החברה, החוג למדעי המדינה

מדעי המדינה - מלחמות ישראל - ערב - ד”ר אבי קובר תש”ס 2000
מדעי המדינה - משפט בין לאומי וארגונים בין לאומיים - -- תש”ס
מדעי המדינה - סאטירה פוליטית בישראל - ד"ר מירה משה תש”ס
מדעי המדינה - סאטירה פוליטית בישראל - סוגיות בהגות צבאית 71-624-01 1240 ד"ר אבי קו
מדעי המדינה - מבוא לממשל ופוליטיקה - פרופ’ גיורא גולדברג תשנ”ט 1999
מדעי המדינה - מבוא לממשל ופוליטיקה - פרופ’ גיורא גולדברג תשנ”ט 1999
מדעי המדינה - הסקר הפוליטי - ד"ר גילה קורץ תשס”א 2001 א’
מדעי המדינה - מנהל כוח פוליטי ושחיתות בעולם המודרני - ד"ר זאב ולדימיר רונין תשס”א 2001 א’
מדעי המדינה - התנהגות ארגונית - ד"ר נזר מנוחין תשס”א 2001 א’
מדעי המדינה - נשק בלתי קונבנציונלי - ד"ר שוהם דני תשס”א 2001 א’
מדעי המדינה - תקשורת פוליטיקה וחברה בעתיד - פרופ’ שמואל ליימן – ווילציג תשנ”ט 1999
מדעי המדינה - התקשורת במזרח התיכון - ד"ר שאול צדקא תשס”א 2001 א’
מדעי המדינה - פרט קבוצה ארגון ומערכת - ד"ר נזר מנוחין תשס”א 2001 א’
מדעי המדינה - המנהל הציבורי בראי הביקורת - ד"ר א.איש-שלום תשס”א 2001 א’
מדעי המדינה - מבוא למנהל ולמדיניות ציבורית - פרופ’ משה גת תשנ”ט 1999 א’
מדעי המדינה - חוק ומשפט באמצעי התקשורת - תשס”א 2001 א’
מדעי המדינה - הסביבה הגיאופוליטית במפרץ הפרסי - ד"ר שאול שי תשס”א 2001 א’
מדעי המדינה - שיטות מחקר - תשנ”ח 1998
מדעי המדינה - משפט בינ”ל ומוסדות בינ”ל - דר רובי סיבל תש”ס 2000
מדעי המדינה - פרשיות רצח פוליטי, בגידה ופשע והשפעתן על מהלך ההיסטוריה - דר אברהם בן יעקב תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - פרשיות רצח פוליטי, בגידה ופשע והשפעתן על מהלך ההיסטוריה - דר אברהם בן יעקב תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - תהליכי קבלת החלטות במדיניות הציבורית - דר שנקר – שרק דניאלה תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - פרקים בהיסטוריה בינלאומית במאה ה- 20 - פרופ’ אילן גריילסאמר תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - שפה, חברה ופוליטיקה - דר מחמד אמארה תש”ס 2000
מדעי המדינה - היבטים חברתיים וצבאיים של מלחמות ישראל-ערב - דר חנן (שורץ) שי תשנ”ט 1999
מדעי המדינה - היבטים חברתיים וצבאיים של מלחמות ישראל-ערב - דר חנן (שורץ) שי תשנ”ט 1999 א’
מדעי המדינה - כלכלה פוליטית ישראלית - דר יצחק אדה תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - פיקוח תקציבי - פרופ’ יונג תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - פיקוח תקציבי - פרופ’ יונג תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - סכסוכים אתנים ודתיים במזרח התיכון - -- תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - גישות ותאוריות במדעי המדינה - פרופ’ אליעזר דון- יחיא תש”ס 2000 א’
מדעי המדינה - גישות ותאוריות במדעי המדינה - פרופ’ אליעזר דון- יחיא תש”ס 2000 א’
מדעי המדינה - שפה, חברה ופוליטיקה - דר מחמד אמארה תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - חוק ומשפט בביקורת פנימית - דר צ. חימון תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - חוק ומשפט בביקורת פנימית - דר צ. חימון תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - ביקורת המדינה במערכת השלטון - מר י’. אמרני תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - ביקורת המדינה במערכת השלטון - מר י’. אמרני תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - סוגיות נבחרות בפוליטיקה ישראלית - דר נעמי גל תש”ס 2000 א’
מדעי המדינה - סוגיות נבחרות בפוליטיקה ישראלית - דר נעמי גל תש”ס 2000 א’
מדעי המדינה - סוגיות נבחרות בפוליטיקה ישראלית - דר צ. חימון תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - נשק בלתי קונבנציונלי - ד"ר דני שוהם תש”ס 2000 א’ + ב"
מדעי המדינה - מבוא ליחסים בינלאומיים - דר’ שמאל צבאג תשנ”ט 1999 ב
מדעי המדינה - מבוא ליחסים בינלאומיים - דר’ דבאג תשנ”ט 1999 ב
מדעי המדינה - יסודות המשטר בישראל - דר אשר כהן תשנ”ט 1999
מדעי המדינה - תולדות התקשורת בעולם - דקר צדקא תשנ”ט 1999 א
מדעי המדינה - מבוא ליחסים בינלאומיים - מולוב בנימין תש”ס 2000
מדעי המדינה - תקשורת – יצירת סמלים ומיתוסים - ד"ר מירה משה תש”ס 2000
מדעי המדינה - מבוא למנהל ולמדיניות ציבורית - מר כהן איתן תש”ס 2000 קיץ
מדעי המדינה - מבוא למנהל ולמדיניות ציבורית - מר כהן איתן תש”ס 2000 קיץ
מדעי המדינה - לוחמה פסיכולוגית במזרח התיכון - דר רון שלייפר תש”ס 2000
מדעי המדינה - אסטרטגיה ופיקוד במלחמה המודרנית - דר חנן (שורץ) שי תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - אסטרטגיה ופיקוד שליטה - דר חנן (שורץ) שי תש”ס 2000
מדעי המדינה - איחוד אירופה - דר יצחק אדה תש”ס 2000
מדעי המדינה - איחוד אירופה - דר יצחק אדה תש”ס 2000
מדעי המדינה - ביטחון ותקשורת - ד"ר ר. מנור תש”ס 2000
מדעי המדינה - תולדות המחשבה המדינית - פרופ’ משה גת תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - האדם והסביבה בכרך - דר מרים גבאי תש”ס 2000
מדעי המדינה - תיאולוגיה ופוליטיקה - אלה בלפר תש”ס 2000
מדעי המדינה - התנהגות ארגונית - דר נ. מנוחין תש”ס 2000 ב’
מדעי המדינה - אידאולוגיות מודרניות - פרופ’ ברוך זיסר תש”ס 2000 ב’
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.